სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა ჯგუფების მიხედვით სქესობრივ–ასაკობრივ ჭრილში: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

კაცი 0-17ქალი 0-17კაცი 18-39ქალი 18-39კაცი 40-49ქალი 40-49კაცი 50-59ქალი 50-59კაცი 59-ზე მეტიქალი 59-ზე მეტი
0-18 წლამდე შშმ პირი 63144151--------
მკვეთრად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირი--41302818324319365154323450961933
მნიშვნელოვნად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირი--102447048942476891447216386924575
ზომიერად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირი --22641533190510012790169214109
მარჩენალ დაკარგული ოჯახის წევრი118451097821196206-
პოლიტ. რეპრესირებულები ----261948155-
სახელმწიფო კომპესაციის მიმღებები--18465774129721925914229
საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღებები--912192915436252417382
სხვა------1315-
სულ1815915129166671145817081108362903921816225792248