სოციალური პაკეტის დასაფინანსებლად გადარცხული თანხა რაიონების მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

-18 წლამდე შშმ პირი მკვეთრად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირიმნიშვნელოვნად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირიზომიერად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებიმარჩენალ დაკარგული ოჯახის წევრიპოლიტ. რეპრესირებულები სახელმწიფო კომპესაციის მიმღებებისაყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღებებისხვა
ქ. თბილისი 694509014642056204985503415137.1245500833.127825180481161665400.77821726.49075
გურია 773049211316636483234206046955142803182119843027232164-
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 153108749150.41305924.8147904.82356088277744.4620.61806411022-
კახეთი 17450774851828.483477571232448.416177110.823644498667129030108141.4-
იმერეთი 31912361120250218505784.82131823.635031346435929712977406391.36165136.83905
მცხეთა-მთიანეთი 4205521362344.42047193.8389025.64219115.8791142.415285401040084.4-
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 19794005827890983908111496631879603435195786229172482102551.2-
სამცხე-ჯავახეთი 8204042376282.23682163592999.67471848.81165596.823497.280032110893.2-
ქვემო ქართლი 23958505372525.47118404.92115076216037542.32307799843206.6162550176489.81584
შიდა ქართლი 14115244205131.873438341566034.4414526524.2819267813317177254228346.84839.68
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 2795580743451810667089.21572836.222470023.4261729820469118355276194.8275