კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების საშუალო ვადიანობა: 2015-2020

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

სესხების საშუალო ვადიანობა, სულმ/შ ეროვნული ვალუტით დენომინირებული სესხების საშუალო ვადიანობამ/შ უცხოური ვალუტით დენომინირებული სესხების საშუალო ვადიანობა
ნოემბერი 20155.73.66.8
დეკემბერი 20155.63.66.7
იანვარი 20165.63.46.8
თებერვალი 20165.73.56.8
მარტი 20165.73.46.9
აპრილი 20165.73.46.9
მაისი 20165.73.47
ივნისი 20165.73.47
ივლისი 20165.83.47
აგვისტო 20165.83.47.1
სექტემბერი 20165.83.47.2
ოქტომბერი 20165.93.47.3
ნოემბერი 20165.93.47.4
დეკემბერი 201663.47.4
იანვარი 201763.47.4
თებერვალი 20176.13.57.5
მარტი 20176.13.67.5
აპრილი 201763.77.6
მაისი 20176.13.77.6
ივნისი 201763.77.6
ივლისი 201763.87.7
აგვისტო 20176.13.97.7
სექტემბერი 20176.13.97.8
ოქტომბერი 20176.247.8
ნოემბერი 20176.247.9
დეკემბერი 20176.34.17.8
იანვარი 20186.24.17.9
თებერვალი 20186.34.27.9
მარტი 20186.34.37.9
აპრილი 20186.34.37.9
მაისი 20186.44.38
ივნისი 20186.44.48.1
ივლისი 20186.54.48.1
აგვისტო 20186.54.58.2
სექტემბერი 20186.64.58.3
ოქტომბერი 20186.64.58.3
ნოემბერი 20186.84.58.6
დეკემბერი 20186.84.68.6
იანვარი 20196.94.68.5
თებერვალი 20196.94.78.6
მარტი 201974.88.7
აპრილი 201974.98.6
მაისი 20197.158.7
ივნისი 20197.15.18.7
ივლისი 20197.25.28.7
აგვისტო 20197.35.38.8
სექტემბერი 20197.35.48.7
ოქტომბერი 20197.35.48.7
ნოემბერი 20197.35.58.7
დეკემბერი 20197.35.68.7
იანვარი 20207.45.68.8