სახელმწიფო საგარეო ვალი - მრავალმხრივი კრედიტორები: 2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

კრედიტის ვალუტაკრედიტის ვალუტაშიაშშ დოლარშილარში
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA)SDR81603311621413012502
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD)USD7482147482141939521
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD)EUR91800109939284984
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)SDR207632956976650
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)SDR75000106810276873
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)EUR112162134324348196
ევროგაერთიანება (EU)EUR230002754571401
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)USD305126305126790947
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)SDR5080537235361875549
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)EUR250492999877762
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)EUR316110378571981333
აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB)USD9267926724022