სახელმწიფო საგარეო ვალი - მრავალმხრივი კრედიტორები: 2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

კრედიტის ვალუტაკრედიტის ვალუტაშიაშშ დოლარშილარში
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA)SDR85618011509903046441
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD)USD6814096814091803555
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)SDR200102690071200
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)SDR80000107547284654
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)EUR8610390892240573
ევროგაერთიანება (EU)EUR100001055627940
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)USD253145253145670024
SDR4867616543691731983
EUR198922099855577
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)EUR253791267905709091