შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა: 2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ძირითადი CPVსავარაუდო ღირებულებაშესყიდვის საშუალებაკვარტლებიერთწლიანი/მ რავალწლიან იშესყიდვის საფუძველიდაფინანსების წყარო
3100000781გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1წარმოამდგენლობითი ხარჯებისახელმწიფო ბიუჯეტი
31000002198გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
3100000399733ელ. ტენდერიII, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
310000025501გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
31000001200გამ. შესყიდვაII, III, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
3200000934091ელ. ტენდერიII, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
320000054056გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
32000001792ელ. ტენდერიIV1გრანტი/კრედიტი
330000060გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
34000007350გამ. შესყიდვაIV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
340000037418ელ. ტენდერიII, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
340000023338გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
340000031241გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
910000020014გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
9100000289217კონს. შესყიდვაII, III, IV1გრანტი/კრედიტი
9100000271669გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
910000017666367კონს. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
920000068175ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
9200000200გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
9200000240გამ. შესყიდვაIII, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
9300000420გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
142000002310გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
1450000021გამ. შესყიდვაI1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
14500000175გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
1470000064გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
14800000324გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
1510000068254ელ. ტენდერიII, III, IV1გრანტი/კრედიტი
151000002032315ელ. ტენდერიII, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
1510000068398გამ. ელ. ტენდერიI, II, III1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
1510000024140გამ. შესყიდვაII, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობაგრანტი/კრედიტი
1520000027165გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
15200000311132ელ. ტენდერიII, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
153000003600გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
153000002717გამ. შესყიდვაII, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობაგრანტი/კრედიტი
1530000012644გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
15300000254608ელ. ტენდერიII, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
153000004995გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1წარმოამდგენლობითი ხარჯებისახელმწიფო ბიუჯეტი
15400000846გამ. შესყიდვაII, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობაგრანტი/კრედიტი
154000003742გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
1540000087688ელ. ტენდერიII, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
15500000941777ელ. ტენდერიII, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
1550000052867გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
1550000011513გამ. შესყიდვაII, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობაგრანტი/კრედიტი
1560000024980გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
15600000965გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
15700000142500გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
1580000054070გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1წარმოამდგენლობითი ხარჯებისახელმწიფო ბიუჯეტი
1580000041341გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობაგრანტი/კრედიტი
1580000060540ელ. ტენდერიII, III, IV1გრანტი/კრედიტი
158000006750გამ. შესყიდვაI1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
158000002033013ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
159000008497გამ. შესყიდვაIV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
1590000020815გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
159000001763გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
15900000132012გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1წარმოამდგენლობითი ხარჯებისახელმწიფო ბიუჯეტი
15900000178593ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
163000004726გამ. შესყიდვაI, II, III1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
163000001843გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
16400000300გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
16800000105გამ. შესყიდვაIII, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
18100000521გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
1810000013გამ. შესყიდვაI1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
182000002895011ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
182000002470გამ. შესყიდვაII, III, IV1გადაუდებელისახელმწიფო
აუცილებლობაბიუჯეტი
1820000087000გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
18300000283470ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო
ბიუჯეტი
183000002850გამ. შესყიდვაIV1გადაუდებელისახელმწიფო
აუცილებლობაბიუჯეტი
18400000330გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
18400000428586ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო
ბიუჯეტი
185000003875გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
18500000124737გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1წარმოამდგენლობითისახელმწიფო
ხარჯებიბიუჯეტი
18800000673529ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო
ბიუჯეტი
18800000158400გამ. შესყიდვაII, III, IV1გადაუდებელისახელმწიფო
აუცილებლობაბიუჯეტი
1890000016680გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
18900000286გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1წარმოამდგენლობითისახელმწიფო
ხარჯებიბიუჯეტი
195000003648გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
19600000670გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
196000003394გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
2210000014გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1წარმოამდგენლობითისახელმწიფო
ხარჯებიბიუჯეტი
221000001200გამ. შესყიდვაII, III, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
22100000893გამ. შესყიდვაI1დაყოფა რაციონალურობისსახელმწიფო
პრინციპითბიუჯეტი
221000001459გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
2220000010917გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
22200000810გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
223000003452გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
22300000923გამ. შესყიდვაII, III, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
224000001720გამ. შესყიდვაII, III, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
22400000540გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
22400000102610გამ. ელ. ტენდერიI, II, III1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
22400000660გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობისსახელმწიფო
პრინციპითბიუჯეტი
224000003120გამ. შესყიდვაI1გადაუდებელისახელმწიფო
აუცილებლობაბიუჯეტი
2280000038656ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო
ბიუჯეტი
228000003გამ. შესყიდვაIII, IV1წარმოამდგენლობითისახელმწიფო
ხარჯებიბიუჯეტი
22800000132გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობისსახელმწიფო
პრინციპითბიუჯეტი
228000007858გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
22900000855გამ. შესყიდვაIV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
24100000104გამ. შესყიდვაI1დაყოფა რაციონალურობისსახელმწიფო
პრინციპითბიუჯეტი
24300000560გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
244000001650გამ. შესყიდვაI, II1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
24400000555გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
2490000013212გამ. ელ. ტენდერიI, II, III1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
24900000120გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
2490000071გამ. შესყიდვაI1გადაუდებელისახელმწიფო
აუცილებლობაბიუჯეტი
30100000354172ელ. ტენდერიI, II, III1სახელმწიფო
ბიუჯეტი
30100000318225კონს. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფო
ბიუჯეტი
3010000023367გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
3010000050247გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელისახელმწიფო
აუცილებლობაბიუჯეტი
30100000943გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობისსახელმწიფო
პრინციპითბიუჯეტი
3010000090გამ. შესყიდვაIII, IV1წარმოამდგენლობითისახელმწიფო
ხარჯებიბიუჯეტი
30100000806გამ. შესყიდვაII, III, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
30200000420გამ. შესყიდვაIV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
30200000116043ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
30200000616675კონს. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
3020000052848გამ. შესყიდვაI1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
302000001693059გამ. შესყიდვაIII, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
302000003280გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
3020000025367გამ. შესყიდვაIII, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
3110000033040ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
3110000058368გამ. შესყიდვაIII, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
3120000012205გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
312000001591გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
31200000630გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
31300000380გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
3130000012088გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
313000001248გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
314000002288გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
31400000186704ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
315000004999გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
315000002000გამ. შესყიდვაII, III, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
3150000064510გამ. ელ. ტენდერიI, II, III1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
3160000074950გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
31600000130გამ. შესყიდვაIII, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
31600000320გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
3170000016გამ. შესყიდვაI1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
31700000128გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
322000002800გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
323000001406გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
32300000300გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
3230000017823გამ. შესყიდვაIV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
3230000068488ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
323000001700გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
324000001840ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
3240000038481გამ. შესყიდვაIII, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
324000004224გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
3250000022000ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
3250000057036გამ. შესყიდვაIII, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
325000002497გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
325000006020გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
33600000383700ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
33600000127გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
337000006885გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
337000007500გამ. ელ. ტენდერიIV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
337000003360გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
33700000486გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1წარმოამდგენლობითისახელმწიფო
ხარჯებიბიუჯეტი
3370000061599გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
33700000141800ელ. ტენდერიII, III, IV1სახელმწიფო
ბიუჯეტი
33900000339933ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო
ბიუჯეტი
34100000352903გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ჩანაცვლებასახელმწიფო ბიუჯეტი
34100000144400ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო
ბიუჯეტი
34300000441976ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო
ბიუჯეტი
34300000304183კონს. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფო
ბიუჯეტი
3430000080244გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელისახელმწიფო
აუცილებლობაბიუჯეტი
3430000037670გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
3430000086გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობისსახელმწიფო
პრინციპითბიუჯეტი
3490000015830გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელისახელმწიფო
აუცილებლობაბიუჯეტი
349000001330გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
35100000497806ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო
ბიუჯეტი
35100000553გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
3510000059277გამ. ელ. ტენდერიIII, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
3510000027022გამ. შესყიდვაIII, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
35200000500გამ. შესყიდვაIV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
353000001000გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
3580000043875გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
358000003791გამ. შესყიდვაII, III, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
3740000030გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
375000002529გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
3810000069298გამ. ელ. ტენდერიIII, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
3830000086გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
38400000220800ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
3840000015გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
38400000169გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
38600000185477ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
39100000401857ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
391000006800გამ. შესყიდვაIII, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
3910000065გამ. შესყიდვაIV1ექსკლუზივისახელმწიფო ბიუჯეტი
3910000012600გამ. შესყიდვაII, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
39100000125გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
39100000245139გამ. შესყიდვაII, III, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
392000001146გამ. შესყიდვაI1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
392000001407გამ. შესყიდვაII, III, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
3920000012235გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
3920000041374ელ. ტენდერიII, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
39200000320გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
395000001500გამ. შესყიდვაIV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
3950000014942გამ. შესყიდვაII, III, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
3950000058405გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
395000004880გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
39500000108991ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო
ბიუჯეტი
3970000027106გამ. შესყიდვაIII, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
397000002071გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელისახელმწიფო
აუცილებლობა ზღვრების შესაბამისადბიუჯეტი სახელმწიფო ბიუჯეტი
397000006299გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1
3970000094144ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო
ბიუჯეტი
39700000480გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობისსახელმწიფო
პრინციპითბიუჯეტი
3980000088194გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
398000001795გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობისსახელმწიფო
პრინციპითბიუჯეტი
398000006477გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
411000009995გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
421000007234გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელისახელმწიფო
აუცილებლობაბიუჯეტი
4220000014760გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
42400000252გამ. შესყიდვაIII, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
4250000099724გამ. შესყიდვაIII, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
425000004300გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელისახელმწიფო
აუცილებლობაბიუჯეტი
4260000014586ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო
ბიუჯეტი
4290000067795გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
429000001080გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
441000001618გამ. შესყიდვაI1გადაუდებელისახელმწიფო
აუცილებლობაბიუჯეტი
44100000213გამ. შესყიდვაIII, IV1დაყოფა რაციონალურობისსახელმწიფო
პრინციპითბიუჯეტი
4410000033776გამ. შესყიდვაII, III, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
4410000073330გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
441000007078გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
4420000092946ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო
ბიუჯეტი
4420000015600გამ. შესყიდვაI1გადაუდებელისახელმწიფო
აუცილებლობაბიუჯეტი
4420000011400გამ. შესყიდვაII, III, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
44200000326გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობისსახელმწიფო
პრინციპითბიუჯეტი
4430000010გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
44300000279გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობისსახელმწიფო
პრინციპითბიუჯეტი
44300000177გამ. შესყიდვაI1გადაუდებელისახელმწიფო
443000002873გამ. შესყიდვაIII, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
443000009619გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
4440000039435გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
4440000063გამ. შესყიდვაI1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
44400000168გამ. შესყიდვაIII, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
44400000404გამ. შესყიდვაIV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
4440000036489ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
44500000109გამ. შესყიდვაI1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
44500000232გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
4450000038782გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
445000005290გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
44600000270გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
4460000074268გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
446000008149გამ. შესყიდვაI1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
44600000110გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
44800000579გამ. შესყიდვაI1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
4480000048632გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
44800000300გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
4490000031გამ. შესყიდვაI1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
4510000068706გამ. შესყიდვაIII, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
452000001097616ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
452000004801გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
4520000052450გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
45200000214გამ. შესყიდვაIII, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
452000001400გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობაგრანტი/კრედიტი
45300000760424გამ. შესყიდვაII, III, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
4530000079954გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
453000001364388ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
4530000049302გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
4540000032049გამ. შესყიდვაIII, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
4540000086035გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
45400000159428გამ. შესყიდვაI, II, III, IV2პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
45400000322895ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
45500000413გამ. შესყიდვაIII, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
48100000800გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
484000002133გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
486000005700გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
4860000052050გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
4860000036000გამ. შესყიდვაIII, IV1ნორმატიული აქტით დადგენილი გადასახდელებისახელმწიფო ბიუჯეტი
50100000812772გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
501000001663434ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
50100000148980ელ. ტენდერიII, III, IV1გრანტი/კრედიტი
5010000031314გამ. შესყიდვაII, III, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტიგრანტი/კრედიტი
50100000308764გამ. შესყიდვაI1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
502000001033გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
503000006027გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
503000001775გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
5040000030451გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
505000003023გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
50500000350გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
5050000048690გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
50500000445გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
50600000249გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
5060000026250გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ხარისხის გაუარესებასახელმწიფო ბიუჯეტი
506000007236გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
50700000665გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
5070000018286გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
50700000125გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
50700000211117ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
50800000514გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
508000004840გამ. ელ. ტენდერიIV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
5510000088174გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1წარმოამდგენლობითი ხარჯებისახელმწიფო ბიუჯეტი
5530000028772გამ. შესყიდვაII, III, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
55300000151963გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1წარმოამდგენლობითი ხარჯებისახელმწიფო ბიუჯეტი
555000007520გამ. შესყიდვაIII, IV1წარმოამდგენლობითი ხარჯებისახელმწიფო ბიუჯეტი
55500000691115ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
5550000076519გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
63100000309გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ექსკლუზივისახელმწიფო ბიუჯეტი
63100000188გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
641000002186გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
642000001696677კონს. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
642000007572გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
64200000215947გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ხარისხის გაუარესებასახელმწიფო ბიუჯეტი
64200000558ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
64200000361გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ექსკლუზივისახელმწიფო ბიუჯეტი
6420000011354კონს. შესყიდვაII, III, IV1გრანტი/კრედიტი
642000001450გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
642000001550გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
6650000011103191ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
701000003920გამ. შესყიდვაII, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
70100000770გამ. შესყიდვაIV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
713000003500გამ. შესყიდვაIV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
713000002970გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
71300000201გამ. შესყიდვაII, III, IV1ექსკლუზივისახელმწიფო ბიუჯეტი
7130000039042ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
71400000150გამ. შესყიდვაIV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
71600000623გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
7240000034382გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
724000004496გამ. შესყიდვაII, III, IV1ხარისხის გაუარესებასახელმწიფო ბიუჯეტი
7240000090გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
724000001440გამ. შესყიდვაIV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
732000004995გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
7730000016800გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
792000001989გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
793000002534გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
793000004000გამ. შესყიდვაII, III, IV1ექსკლუზივისახელმწიფო ბიუჯეტი
7950000016713გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
7950000014737გამ. შესყიდვაII, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
798000005883გამ. შესყიდვაII, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
79900000121775გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1წარმოამდგენლობითი ხარჯებისახელმწიფო ბიუჯეტი
7990000067736გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
79900000182061გამ. შესყიდვაII, III, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
8050000021300გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
85100000284გამ. შესყიდვაIV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
85100000850გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
904000004800გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
90400000300გამ. შესყიდვაIV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
904000001500გამ. შესყიდვაIV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
905000003014გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
90900000965გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობისსახელმწიფო
პრინციპითბიუჯეტი
90900000609863ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო
ბიუჯეტი
9090000021904გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
909000003942გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
92100000187832გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელისახელმწიფო
აუცილებლობაბიუჯეტი
922000001748გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
922000002380გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობისსახელმწიფო
პრინციპითბიუჯეტი
9220000027671გამ. შესყიდვაII, III, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
923000002500გამ. შესყიდვაIII, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
9230000031670გამ. შესყიდვაII, III, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
9830000064512ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო
ბიუჯეტი
98300000451გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
983000003480გამ. შესყიდვაII, III, IV1პრეზ. ან მთავრ. სამართლებლივი აქტისახელმწიფო ბიუჯეტი
983000004625გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობისსახელმწიფო
პრინციპითბიუჯეტი
983000002397გამ. შესყიდვაIV1გადაუდებელისახელმწიფო
აუცილებლობაბიუჯეტი