შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა: 2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ძირითადი CPVსავარაუდო ღირებულებაშესყიდვის საშუალებაკვარტლებიერთწლიანი/მრავალწლიანიშესყიდვის საფუძველიდაფინანსების წყარო
3100000144007ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
310000011857.5ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
3100000146160ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
3100000561გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
3100000500გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1წარმოამდგენლობითი ხარჯებისახელმწიფო ბიუჯეტი
310000016114.36გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV2ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
3200000246866.3ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
320000048091.75ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
3200000778964.85ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
320000012690გამ. შესყიდვაII, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
320000027588.5გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV2ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
340000016600ელ. ტენდერიIII, IV1გრანტი/კრედიტი
34000009000გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
340000021052.65გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
3400000223668.73ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
91000003568.32ელ. ტენდერიIII, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
9100000361467.1კონს. შესყიდვაI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
910000025233716.26კონს. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
910000021278.12გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
920000016800ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
9200000489.9გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
92000001507გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
142000002500გამ. შესყიდვაIII, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
14500000605.75გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
1470000075გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
1510000046166.33ელ. ტენდერიI, II, III, IV2გრანტი/კრედიტი
151000002396435.87ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
1510000085746.75ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
15100000578799.04ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
15200000116271.71ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
1520000014679.3გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV2ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
15200000228650.7ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
1520000027445.75ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
1530000084757.7ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
153000006853.24გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV2ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
153000005821.1გამ. შესყიდვაIV1გადაუდებელი აუცილებლობაგრანტი/კრედიტი
15300000243338.58ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
1530000014256.48ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
154000005104.79ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
1540000024052.84ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
1540000078211.89ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
154000003254.15გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV2ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
15500000147913.69ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
1550000067207.24ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
15500000953900ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
15500000100000გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
1550000034354გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV2ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
15600000406.97ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
156000003260გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV2ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
1560000012539.5ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
1570000095030გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
1580000058298.39ელ. ტენდერიI, II, III, IV2გრანტი/კრედიტი
15800000319232.3ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
15800000106429.91ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
158000002111282.49ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
158000003810.3გამ. შესყიდვაIV1გადაუდებელი აუცილებლობაგრანტი/კრედიტი
1580000099000გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
158000001400გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1წარმოამდგენლობითი ხარჯებისახელმწიფო ბიუჯეტი
159000001444.21ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
15900000236324.42ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
1590000024700გამ. შესყიდვაII, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
159000001389.37გამ. შესყიდვაI, II, III, IV2ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
1590000058051.91გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1წარმოამდგენლობითი ხარჯებისახელმწიფო ბიუჯეტი
163000007621.95გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
18100000460გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
181000009985გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
1820000036400ელ. ტენდერიIII, IV1გრანტი/კრედიტი
182000004500გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
1820000047688გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
18200000216500ელ. ტენდერიI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
182000002708578ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
18300000181620ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
1830000062676ელ. ტენდერიIII, IV1გრანტი/კრედიტი
184000007898გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
18400000494331.5ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
185000001200გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1წარმოამდგენლობითი ხარჯებისახელმწიფო ბიუჯეტი
18500000290გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
18800000239250ელ. ტენდერიIII, IV1გრანტი/კრედიტი
1880000039600გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
188000001753790ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
1890000035471.75ელ. ტენდერიII, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
1890000021999გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
18900000159გამ. შესყიდვაIII, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
192000006840ელ. ტენდერიIII, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
19500000106გამ. შესყიდვაIII, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
195000004200გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
195000002366გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
1960000065040გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
196000001112გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
22100000889გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
2210000010980გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
2220000018237.9გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
223000001435ელ. ტენდერიIII, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
223000002282.3გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
22300000465.81გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
2240000080080გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
2240000022199.32გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
2280000010492ელ. ტენდერიIII, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
2280000056861.62გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
228000002450.65გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
228000001100გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
228000001.1გამ. შესყიდვაIII, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
24100000135გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
24300000752გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
24300000239.4გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
246000004980გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
2490000026140ელ. ტენდერიIII, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
24900000134.5გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
24900000250გამ. შესყიდვაIV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
301000005383გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
30100000536928კონს. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
30100000800.6გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
30100000184175.8ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
30200000143692ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
30200000503000გამ. შესყიდვაIII, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
3020000021516გამ. შესყიდვაII, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
30200000887გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
302000004885გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
30200000527256.24კონს. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
3110000044600ელ. ტენდერიIII, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
3110000032543გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
3110000023598კონს. შესყიდვაIII, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
3110000029470გამ. შესყიდვაII, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
31100000440გამ. შესყიდვაIII, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
3120000017405გამ. შესყიდვაIV1გადაუდებელი აუცილებლობაგრანტი/კრედიტი
3120000014999გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
312000001439.8გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
313000001003.94ელ. ტენდერიIII, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
31300000825გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
314000005692ელ. ტენდერიIII, IV1გრანტი/კრედიტი
314000002460გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
3140000054323ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
315000009100ელ. ტენდერიIII, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
3150000024200გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
3150000069600გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
31600000160გამ. შესყიდვაIII, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
317000004999გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
3230000015562ელ. ტენდერიIII, IV1გრანტი/კრედიტი
3230000024550გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
32300000133635.98ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
3240000091580.88ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
32400000860გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
32400000157.75გამ. შესყიდვაIII, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
324000001373.08გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
3250000087346ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
32500000335.4გამ. შესყიდვაIII, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
331000001080ელ. ტენდერიIII, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
331000002400გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
33600000263350ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
33600000132.69გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
337000005027ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
33700000176099.88ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
33900000320000ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
34300000427491ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
343000001800გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
34300000378.6გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
34300000334201.2კონს. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
347000001ელ. ტენდერიIII, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
3490000010086.8გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
3490000085გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
35100000113213ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
351000006314გამ. შესყიდვაII, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
35100000284500გამ. შესყიდვაIII, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
35100000374451.7ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
353000003668.5გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
3580000014075ელ. ტენდერიIII, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
358000002310გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
358000001020გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
358000004250გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
374000003299გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
3810000013671გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
38300000112გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
3830000012372გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
38400000497752ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
3840000011400გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
38400000204გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
3850000095000ელ. ტენდერიIII, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
38500000170გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
386000001990ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
386000003799გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
38800000180გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
3910000016800ელ. ტენდერიIII, IV1გრანტი/კრედიტი
3910000063943გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
39100000195გამ. შესყიდვაIII, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
39100000194443.6ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
392000005990ელ. ტენდერიIII, IV1გრანტი/კრედიტი
39200000141135ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
39200000557გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
395000004324ელ. ტენდერიIII, IV1გრანტი/კრედიტი
39500000566200.57ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
39500000100გამ. შესყიდვაIII, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
3970000012740ელ. ტენდერიIII, IV1გრანტი/კრედიტი
3970000051915ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
39700000687გამ. შესყიდვაIII, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
3980000093295გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
398000005196გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
398000001159.73გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
421000003486ელ. ტენდერიIII, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
421000004500გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
421000003960გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
4250000034670ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
425000008570გამ. ელ. ტენდერიII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
425000002900გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
426000002565ელ. ტენდერიIII, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
426000003500ელ. ტენდერიIII, IV1გრანტი/კრედიტი
4260000015376გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
4270000028600გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
42900000105გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
4290000014530გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
42900000917გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
43400000400გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
441000002000ელ. ტენდერიIII, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
4410000041091.6გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
44200000134490ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
442000003087გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
442000009600გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
4430000031729.7ელ. ტენდერიIII, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
4430000012899გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
44300000220გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
444000006675ელ. ტენდერიIII, IV1გრანტი/კრედიტი
44400000610.7გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
4440000068611ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
445000002868ელ. ტენდერიIII, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
4450000032999გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
44500000619.9გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
44500000130გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
446000007390ელ. ტენდერიIII, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
446000001520გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
4460000065280გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
44600000180გამ. შესყიდვაIII, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
4480000084გამ. შესყიდვაIII, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
448000002411.5გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
4480000060438.68გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
449000001380გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
451000001380გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
45200000149102.82ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
452000002126.41გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ექსკლუზივისახელმწიფო ბიუჯეტი
452000003890.31გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
4520000053287.02გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
45200000117.87გამ. შესყიდვაIII, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
452000004337391.25ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
4530000031348.15გამ. შესყიდვაIII, IV1ექსკლუზივისახელმწიფო ბიუჯეტი
4530000018561.6გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
453000001201781.29ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
45400000899222.02ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
4540000041246.77გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
455000001212.5გამ. შესყიდვაIII, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
481000001199000გამ. შესყიდვაIII, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
48100000800172.5გამ. შესყიდვაI, II, III, IV2სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
48200000490გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
484000002872გამ. შესყიდვაIII, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
48500000496999.5ელ. ტენდერიIII, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
4850000022645გამ. შესყიდვაII, III, IV1ექსკლუზივისახელმწიფო ბიუჯეტი
4860000036000გამ. შესყიდვაIII, IV1ნორმატიული აქტით დადგენილი გადასახდელებისახელმწიფო ბიუჯეტი
48600000155610გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
4860000056081.56გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ექსკლუზივისახელმწიფო ბიუჯეტი
488000009245გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
50100000334339.17ელ. ტენდერიI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
50100000787831.21გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1განსაზღვრული წლოვანების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისახელმწიფო ბიუჯეტი
50100000805908გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
50100000957.2გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
501000006581.05გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1განსაზღვრული წლოვანების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებიგრანტი/კრედიტი
5010000027485.06გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობაგრანტი/კრედიტი
501000002288742.88ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
50200000984გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
503000003440ელ. ტენდერიIII, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
5030000018543.21გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
503000003555გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
5030000070გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
5030000075000გამ. შესყიდვაIII, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
50400000768ელ. ტენდერიIII, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
5040000029585.6გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
504000001458გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
505000001120გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
5050000066350.55გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
505000005248.16გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
50600000750ელ. ტენდერიIII, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
506000007320გამ. შესყიდვაII, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
5060000013570.64გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
50700000198606.96ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
507000001647.36გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
5070000014459.84გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
50800000480გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
50800000802.5გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
5530000051931.94გამ. შესყიდვაII, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
55500000555430.51ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
5550000050766.98გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
55500000779.24გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1წარმოამდგენლობითი ხარჯებისახელმწიფო ბიუჯეტი
6010000023000გამ. შესყიდვაIII, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
60100000750გამ. შესყიდვაII, III, IV1ექსკლუზივისახელმწიფო ბიუჯეტი
601000004600გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
60100000437.5გამ. შესყიდვაIII, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
631000002886.9გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
6310000016876.86გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ექსკლუზივისახელმწიფო ბიუჯეტი
63700000789გამ. შესყიდვაII, III, IV1ექსკლუზივისახელმწიფო ბიუჯეტი
642000001500გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
642000001345525.16კონს. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
64200000256313.29კონს. შესყიდვაI, II, III, IV2სახელმწიფო ბიუჯეტი
642000002463.12კონს. შესყიდვაI, II, III, IV2გრანტი/კრედიტი
6420000011849.38კონს. შესყიდვაI, II, III, IV1გრანტი/კრედიტი
64200000204283.41გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ხარისხის გაუარესებასახელმწიფო ბიუჯეტი
642000002160გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
665000009465262.4ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
66500000274927.33გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
701000001728გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
71300000184გამ. შესყიდვაIII, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
7130000049257.78გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
71300000250გამ. შესყიდვაII, III, IV1ექსკლუზივისახელმწიფო ბიუჯეტი
713000002100გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
718000001250გამ. შესყიდვაIII, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
7240000090გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ექსკლუზივისახელმწიფო ბიუჯეტი
72400000500გამ. შესყიდვაI, II, III, IV2ხარისხის გაუარესებასახელმწიფო ბიუჯეტი
7240000016495გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
7730000033797.08გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
7950000022903.93გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
7950000070641.83გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
7980000047340გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
7990000056700გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ექსკლუზივისახელმწიფო ბიუჯეტი
79900000687გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
79900000129819.49გამ. შესყიდვაII, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
79900000264686.24გამ. შესყიდვაII, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
805000002750გამ. შესყიდვაII, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
8510000072720.85გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებასახელმწიფო ბიუჯეტი
851000007980გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი
9040000027490.84გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
905000001845.19გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
909000003544გამ. ელ. ტენდერიI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადგრანტი/კრედიტი
90900000689110.66ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
924000002934გამ. შესყიდვაIII, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
926000004830გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
981000001139.6გამ. შესყიდვაI, II, III, IV1ზღვრების შესაბამისადსახელმწიფო ბიუჯეტი
9830000088469.99ელ. ტენდერიI, II, III, IV1სახელმწიფო ბიუჯეტი
98300000886.4გამ. შესყიდვაII, III, IV1დაყოფა რაციონალურობის პრინციპითსახელმწიფო ბიუჯეტი
9830000012687გამ. შესყიდვაII, III, IV1გადაუდებელი აუცილებლობასახელმწიფო ბიუჯეტი