შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა: 2015

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ძირითადი CPVსავარაუდო ღირებულებაკვარტლებიერთწლიანი/მრავალწლიანი
310000013201I, II, III, IV1
330000080I, II1
3400000928IV1
910000067I1
910000014950037I, II, III, IV1
91000002768437I, II, III, IV1
9200000232III, IV1
920000060363I, II, III, IV1
1420000048IV1
14300000336I, II1
147000001884I, II1
14800000129I1
1480000090I, II1
1510000077682I, II, III, IV1
151000005101IV1
153000003789I, II1
1570000090000I, II, III, IV1
1580000044000I, II, III, IV1
1580000035001I, II, III, IV1
15800000719881II1
15900000531I, II1
1590000011000I, II, III, IV1
15900000110949I, II, III, IV1
15900000433478II1
16300000210II1
18100000820II1
181000001106II1
181000003600I, II2
1820000015040I, II2
18200000220052I, II, III1
182000001469606I, II, III, IV1
18300000278700I, II, III, IV1
18300000219191I, II, III1
18400000208690I, II, III, IV1
184000005889II1
18500000111161I, II, III, IV1
1850000017810II1
18500000365I, II1
188000004955I, II1
18800000680I, II, III, IV1
18800000500III, IV1
18900000695III, IV1
189000003715I, II1
189000006I1
1950000044IV1
2210000084IV1
22100000213I, II1
221000001900I1
221000005489I, II1
22300000960I, II, III, IV1
2230000019319II, III1
22300000236I, II, III, IV1
224000003011I, II, III, IV1
2240000040130I, II, III1
22400000620I, II, III, IV1
2280000046254I, II, III, IV1
2290000045III, IV1
24100000189I, II1
2410000031100I, II, III, IV1
243000002775I, II, III, IV1
24900000742I, II1
24900000150I1
2490000027740I, II, III, IV1
24900000198IV1
3010000023435I, II1
30100000700I, II1
30100000173602I, II, III1
30100000456513I, II, III, IV1
30100000137400I, II, III, IV1
301000001695I, II, III1
3020000027223II1
302000001030863I, II, III, IV1
30200000586475I, II, III, IV1
302000002052I, II1
3110000023808IV1
31100000210I, II, III, IV1
311000006014I, II1
312000009478I, II1
3120000037595I, II, III, IV1
3130000062531II1
313000007100IV1
31400000125II1
314000004354III, IV1
3140000010II1
31400000872I, II1
31400000120937I, II, III, IV1
31500000700I2
315000007670I, II1
31500000112024I, II, III, IV1
315000001349I, II, III, IV1
3150000015IV1
31600000248IV1
31600000325I, II1
31600000611851I, II, III, IV1
31600000602II1
31700000298357I, II, III, IV1
323000001263I, II, III, IV1
32300000567334I, II, III1
3230000035714III, IV1
32300000161449I, II, III, IV1
3240000097022III, IV1
3240000092483I, II1
32400000360I, II, III, IV1
32400000380844I, II, III, IV1
32500000180650I, II, III, IV1
3250000047007I, II1
32500000144387III, IV1
325000001412I, II, III, IV1
33600000585059I, II, III, IV1
33600000491II1
3360000051850I, II1
3370000042II1
33700000219II, III1
3370000031973I, II, III, IV1
33900000163700I, II, III, IV1
34100000449149I, II, III, IV1
34300000297I1
343000001500III, IV1
34300000365891I, II, III, IV1
34300000701308I, II, III, IV1
34900000630I1
349000004097IV1
3510000019270III, IV1
3510000027912I, II1
35100000197305I, II, III, IV1
353000001000I, II1
353000003610III, IV1
35300000140IV1
3580000039167I, II, III, IV1
358000001485I, II1
3580000021215I, II1
37400000320I, II1
37400000782I, II, III, IV1
375000004380I1
37500000610I1
38300000332I, II, III, IV1
38300000290I, II1
3830000039600I, II, III, IV1
38400000570I1
38400000589981I, II, III, IV1
3860000025582III, IV1
386000003558I, II1
386000004400I, II, III, IV1
3910000097356III, IV1
39100000358075I, II, III, IV1
39100000572I, II1
3910000019534III, IV1
39200000967I, II, III, IV1
39200000618II1
392000001060I, II, III, IV1
3920000030112I, II, III, IV1
39300000180III, IV1
3950000013636II1
395000003347IV1
3950000076420I, II, III, IV1
395000001525I, II, III, IV1
39700000510I, II, III, IV1
397000008903I, II1
397000003403II1
3970000084710I, II, III, IV1
3980000061984I, II, III, IV1
398000002166I, II, III, IV1
39800000120III, IV1
411000001916I, II, III, IV1
411000006300I, II1
421000003570III, IV1
42100000330II1
421000004000I, II, III, IV1
42100000380IV1
424000007700I, II, III, IV1
4250000073965I, II1
4250000076II1
425000007704I2
42500000142995I, II, III, IV1
4250000052108III, IV1
42600000149800I, II, III, IV1
42600000945I, II1
42600000750III, IV1
42900000252IV1
42900000792III, IV1
4290000065I, II1
441000004669I, II1
441000002957III, IV1
44100000889I, II, III, IV1
441000004370I, II, III, IV1
44200000768I, II1
442000008613I, II, III, IV1
443000001372III, IV1
443000004168I, II1
44300000347I, II, III, IV1
444000003706IV1
444000001408I, II1
44400000248170I, II, III, IV1
444000004430I, II1
44500000900I, II, III, IV1
4450000070036I, II, III, IV1
4450000015149I, II1
44500000409III, IV1
4460000012905I, II, III, IV1
446000002115I, II2
4460000049756I, II1
446000001360III, IV1
4480000047253I, II, III, IV1
44800000456I, II1
44800000241II1
4510000011500I, II, III, IV1
452000001091551I, II, III, IV1
4520000021838I, II, III2
45200000192996I, II1
45200000780I, II1
452000001419IV1
4520000042257I, II1
4530000035140III, IV1
45300000316III1
4530000014743I2
45300000687703I, II, III, IV1
4530000011905III, IV1
4540000029251I2
454000001008350I, II, III, IV1
45400000129176I, II2
4540000030915I, II1
45400000622193III, IV1
45400000267214IV2
45500000400I, II1
481000001000I, II, III, IV1
48200000386101III, IV1
48500000179000I, II, III1
4860000036000III1
4860000016820I, II, III, IV1
48700000331I, II1
4880000080800I, II, III, IV1
50100000595335I, II, III, IV1
50100000847648I, II, III, IV1
50100000170I1
501000005555I, II1
502000003016I, II, III, IV1
50300000705I, II, III, IV1
5040000017575I, II, III, IV1
50500000510I1
505000006881I, II, III, IV1
505000001760II1
5060000018750I, II, III, IV1
5060000012298I, II, III, IV1
507000007021II1
507000001575I, II, III1
50700000900I, II2
50700000201623I, II, III, IV1
5070000027000I, II, III, IV1
508000004846I, II, III, IV1
5510000059457I, II, III, IV1
552000007200I1
553000002277I, II1
55300000202371I, II, III, IV1
555000001416045I, II, III, IV1
5550000047666I, II1
601000001I, II, III, IV1
604000001000I, II1
631000007912I, II, III, IV1
63100000466IV1
641000002337I, II, III, IV1
642000001735II1
642000002165729I, II, III, IV1
6420000012777I, II, III, IV1
64200000202132I, II, III, IV1
6420000096393I, II, III, IV1
6420000059624I, II, III, IV1
6650000090220I1
6650000013020932I, II, III, IV1
66500000838422I, II, III, IV1
66500000817344I, II, III, IV4
701000002450IV1
702000004500I1
71300000348I, II1
7130000015000II1
713000001934I, II1
71300000180I, II, III, IV1
7130000042578I, II, III, IV1
713000008365III, IV1
71600000147I, II, III, IV1
716000003000III, IV1
72300000700I, II1
7240000090I1
72400000583539I, II, III, IV1
7320000013200I, II, III1
7520000031412III, IV1
772000002000I, II1
7730000016513I, II, III, IV1
792000001620I, II, III, IV1
795000003000I, II1
7950000018458I, II, III, IV1
796000003000IV1
79900000227124I, II1
7990000098770I, II, III, IV1
8050000017000I, II, III, IV1
8050000011400I, II, III, IV1
805000004500I, II, III, IV1
80500000375I, II1
85100000135II1
904000004490I, II, III, IV1
905000001594I, II, III, IV1
90900000308II, III, IV1
909000001267488I, II, III, IV1
9210000019292I, II1
92200000676I1
92200000147844I, II, III, IV1
9240000014425I1
926000001853I, II, III, IV1
926000007200II1
98300000250I, II, III, IV1
983000002000I, II, III, IV1
9830000063275I, II, III, IV1
983000009060I, II1