იზოლატორში მოთავსებულ პირთა რაოდენობა: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

იანვარითებერვალიმარტიაპრილიმაისიივნისიივლისიაგვისტოსექტემბერიოქტომბერინოემბერიდეკემბერი
სსკ602617694673766694645655712587456663
ასკ461490519575642467408409342309192374
მიგრანტი10110122111653