2018 წელს დაფიქსირებული ვიდეოჯარიმების რაოდენობა კვარტლების მიხედვით

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

I კვარტალი
რეგიონირაიონიმუხლირაოდენობათანხარაოდენობა (20% შეღავათი)თანხა ( 20% შეღავათი)
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-5 პრიმა28000
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-634986996089914642.5
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 218709350047419233.5
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-6;ასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 2210000
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-7622311001626562
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა50250012480
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა 3714002320
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-7;ასკ 125 ნაწილი მე-612000
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-7;ასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 24200150
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-874974902211783
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-912001160
აჭარახელვაჩაურიასკ 125 ნაწილი პირველი3150140
თბილისიგლდანი-ნაძალადევიასკ 125 ნაწილი მე-6417983580154925086
თბილისიგლდანი-ნაძალადევიასკ 125 ნაწილი მე-73073153650103841831.5
თბილისიგლდანი-ნაძალადევიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა55275018730
თბილისიგლდანი-ნაძალადევიასკ 125 ნაწილი პირველი4461223150103441864
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-64370187410014833240132.44
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 229314650783120.61
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-6;ასკ 125 ნაწილი მე-8240116
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-764320015600
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა9794895030112111
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა 38517000355680
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა;ასკ 125 ნაწილი მე-715000
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-8325325099794
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-8;ასკ 125 ნაწილი მე-624000
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-9 პრიმა 2120000
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი პირველი492246001305270
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 118 პრიმა140132
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 122 ნაწილი პირველი110000
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-5 პრიმა14000
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-66333126660215634908.49
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 297284864003090124774.62
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-6;ასკ 125 ნაწილი მე-822018
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-72681134050100040405.63
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა4263213250140256597.01
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა 3163632720059395529.5
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-81234123403753014
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-9 პრიმა 248001160
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი პირველი11185590031212587
თბილისიისანი-სამგორიასკ 125 ნაწილი მე-5 პრიმა14000
თბილისიისანი-სამგორიასკ 125 ნაწილი მე-65380107640153124773.04
თბილისიისანი-სამგორიასკ 125 ნაწილი მე-7368184001204830
თბილისიისანი-სამგორიასკ 125 ნაწილი პირველი162858143504890197959.95
თბილისიისანი-სამგორიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა21031500546510
თბილისიმთაწმინდაასკ 125 ნაწილი მე-618060361200567392032.24
თბილისიმთაწმინდაასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 22100140
თბილისიმთაწმინდაასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა62310019760
თბილისიმთაწმინდაასკ 125 ნაწილი მე-9 პრიმა 2120000
თბილისიმთაწმინდა-კრწანისიასკ 125 ნაწილი მე-612000
თბილისიმთაწმინდა-კრწანისიასკ 125 ნაწილი პირველი4572229100119848444
თბილისისაბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 2773850261050
თბილისისამგორიასკ 125 ნაწილი პირველი150140
თბილისიძველი თბილისიასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 2665332501726990.95
იმერეთისამტრედიაასკ 125 ნაწილი პირველი376188001024100
იმერეთიქუთაისიასკ 118 მე-2 პრიმა100306034817
იმერეთიქუთაისიასკ 118 პრიმა2158600461552
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-5 პრიმა87348026832
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-5 პრიმა;ასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა150141
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-61389277803205180
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 215497755035514350
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-722211100592420
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა874350301210
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა 36120000
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-8605560550136711095
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-9 პრიმა 2360000
იმერეთიხარაგაულიასკ 125 ნაწილი მე-624000
იმერეთიხარაგაულიასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 27350140
იმერეთიხარაგაულიასკ 125 ნაწილი მე-7147004160
იმერეთიხარაგაულიასკ 125 ნაწილი პირველი28214100682750
მცხეთა–მთიანეთიმცხეთის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი პირველი150087508004556185348
მცხეთა–მთიანეთიმცხეთის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა3945910011113471
სამეგრელო–ზემო სვანეთიმესტიაასკ 125 ნაწილი პირველი15000
შიდა ქართლიგორის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი პირველი174708736005625227988.15
შიდა ქართლიგორის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა3785670012515000
შიდა ქართლიკასპიასკ 125 ნაწილი პირველი190739540505975242648.56
შიდა ქართლიკასპიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა4937395014917972
შიდა ქართლიხაშურიასკ 125 ნაწილი პირველი34170013540
II კვარტალი
რეგიონირაიონიმუხლირაოდენობათანხარაოდენობა (20% შეღავათი)თანხა ( 20% შეღავათი)
აჭარაბათუმიასკ 118 მე-2 პრიმა13000
აჭარაბათუმიასკ 118 პრიმა1425680481552
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-5 პრიმა135205160
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-6453690720112218171
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 216208100041216652
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-6;ასკ 125 ნაწილი მე-8120120
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-7753376501897691
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა28614300813250
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა 3918004640
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-8491049120139311356.5
აჭარაბათუმიასკ 127 პრიმა ნაწილი პირველი110000
თბილისიგლდანი-ნაძალადევიასკ 118 პრიმა500200001795825
თბილისიგლდანი-ნაძალადევიასკ 125 ნაწილი მე-6468093600141723234.5
თბილისიგლდანი-ნაძალადევიასკ 125 ნაწილი მე-7286114305094338167
თბილისიგლდანი-ნაძალადევიასკ 125 ნაწილი პირველი350517525096639037
თბილისიგლდანი-ნაძალადევიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა1218003390
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 118 პრიმა909363603019680
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-657790115600017577284825.74
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 2393196501204859
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-6;ასკ 125 ნაწილი მე-8360116
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-719739865062725431
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა664332002138560
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა 311523000304801
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-7;ასკ 125 ნაწილი მე-6150140
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-8192192060484
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-9 პრიმა 236002320
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი პირველი306115305097339381
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა2842007840
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 118 პრიმა23694401073456
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-616346326920610999035.5
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 2310715535099740264
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-73033151650103841841.5
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა8204100030712440
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-833953395011699560
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-9 პრიმა 2510001160
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი პირველი20210100562260
თბილისიისანი-სამგორიასკ 118 პრიმა9593836031910384.5
თბილისიისანი-სამგორიასკ 122 ნაწილი პირველი44002160
თბილისიისანი-სამგორიასკ 125 ნაწილი მე-5 პრიმა7280264
თბილისიისანი-სამგორიასკ 125 ნაწილი მე-6275595512208198132733.5
თბილისიისანი-სამგორიასკ 125 ნაწილი მე-7601300501998061
თბილისიისანი-სამგორიასკ 125 ნაწილი მე-9 პრიმა 2240000
თბილისიისანი-სამგორიასკ 125 ნაწილი პირველი113905695003408138156.5
თბილისიისანი-სამგორიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა12118150394680
თბილისიმთაწმინდაასკ 125 ნაწილი მე-610871217420334554184
თბილისიმთაწმინდაასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 2150140
თბილისიმთაწმინდაასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა49245019830
თბილისიმთაწმინდაასკ 125 ნაწილი მე-9 პრიმა 224001160
თბილისიმთაწმინდა-კრწანისიასკ 125 ნაწილი პირველი229511475062625215
თბილისისაბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 252260023930
თბილისისამგორიასკ 125 ნაწილი პირველი15000
თბილისიძველი თბილისიასკ 118 პრიმა3112405160
თბილისიძველი თბილისიასკ 125 ნაწილი მე-6362772620126820515
თბილისიძველი თბილისიასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 2604302001506050
თბილისიძველი თბილისიასკ 125 ნაწილი მე-7463231501686800.5
თბილისიძველი თბილისიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა97294864503618146356
თბილისიძველი თბილისიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა 3714004680
თბილისიძველი თბილისიასკ 125 ნაწილი მე-9 პრიმა 2120000
იმერეთისამტრედიაასკ 125 ნაწილი პირველი39319750783150
იმერეთიქუთაისიასკ 118 მე-2 პრიმა116348026655
იმერეთიქუთაისიასკ 118 პრიმა691276401966362
იმერეთიქუთაისიასკ 122 ნაწილი პირველი2200180
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-5 პრიმა555222001715841
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-61346269204106665
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 2714357002259149
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-727713850753040
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა25112550793240
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა 3499800182880
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-8955395530242119697
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-9 პრიმა 2120000
მცხეთა–მთიანეთიმცხეთის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი პირველი103525178003065124106
მცხეთა–მთიანეთიმცხეთის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა24636900617440
სამცხე–ჯავახეთიახალქალაქიასკ 118 პრიმა49196015488
შიდა ქართლიგორის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი პირველი162898145505081206330.5
შიდა ქართლიგორის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა23334950657860
შიდა ქართლიკასპიასკ 125 ნაწილი პირველი197139857506159249955
შიდა ქართლიკასპიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა4526780011013324
შიდა ქართლიხაშურიასკ 125 ნაწილი პირველი53265013540
III კვარტალი
რეგიონირაიონიმუხლირაოდენობათანხარაოდენობა (20% შეღავათი)თანხა ( 20% შეღავათი)
აჭარაბათუმიასკ 118 პრიმა820328002819088
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-5 პრიმა156007224
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-66613132260191931040.5
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 2296814840095838765
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-726613300863441
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა436218001606451
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა 3714001160
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-8492749270159913280
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-9 პრიმა 2120000
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი პირველი2613004160
აჭარაბათუმიასკ 127 პრიმა ნაწილი პირველი110000
აჭარაქობულეთიასკ 125 ნაწილი მე-24120000
აჭარაქობულეთიასკ 125 ნაწილი პირველი165808291005518221914.5
აჭარაქობულეთიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა5438145017020400
აჭარახელვაჩაურიასკ 125 ნაწილი პირველი3417007280
გურიაოზურგეთის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი მე-2721001240
გურიაოზურგეთის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი პირველი5999299950213985784.5
გურიაოზურგეთის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა21331950708400
თბილისიგლდანი-ნაძალადევიასკ 118 პრიმა296118401093494
თბილისიგლდანი-ნაძალადევიასკ 125 ნაწილი მე-614708294240508682269.2
თბილისიგლდანი-ნაძალადევიასკ 125 ნაწილი მე-75152257600181373045
თბილისიგლდანი-ნაძალადევიასკ 125 ნაწილი პირველი6741337050224991132
თბილისიგლდანი-ნაძალადევიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა7110650131560
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 118 პრიმა2489920932992
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-674198148404025358414906.7
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 21005000261070
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-7267913395092837456
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა4526226300181572862
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა 35310600243896
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-7;ასკ 125 ნაწილი მე-6150140
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-843343301651378
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-9 პრიმა 236002320
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი პირველი83924196003001121757.5
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა11016500283420
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 118 პრიმა76304027864
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 122 ნაწილი პირველი1100180
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-64918098364017653294574.34
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 2394197001174820
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-72757137850110444945
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა1668300712840
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა 336003480
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-8312231220127010511
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-9 პრიმა 236002320
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი პირველი17938965065126928
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა1218007840
თბილისიისანი-სამგორიასკ 118 ნაწილი პირველი3150150
თბილისიისანი-სამგორიასკ 118 პრიმა18387352071823373
თბილისიისანი-სამგორიასკ 122 ნაწილი პირველი2200180
თბილისიისანი-სამგორიასკ 125 ნაწილი მე-5 პრიმა114405168
თბილისიისანი-სამგორიასკ 125 ნაწილი მე-6295335907009307151735.5
თბილისიისანი-სამგორიასკ 125 ნაწილი მე-713186590052921289
თბილისიისანი-სამგორიასკ 125 ნაწილი მე-9 პრიმა 2120000
თბილისიისანი-სამგორიასკ 125 ნაწილი პირველი2101510508507392298698.5
თბილისიისანი-სამგორიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა1928505600
თბილისიმთაწმინდაასკ 125 ნაწილი მე-612537250740414667882
თბილისიმთაწმინდაასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა59295022957
თბილისიმთაწმინდა-კრწანისიასკ 118 პრიმა62403104
თბილისიმთაწმინდა-კრწანისიასკ 125 ნაწილი მე-6192253845006854111897.5
თბილისიმთაწმინდა-კრწანისიასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 2150140
თბილისიმთაწმინდა-კრწანისიასკ 125 ნაწილი პირველი36259181295012207496000.5
თბილისიმთაწმინდა-კრწანისიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა22233300657830
თბილისისაბურთალოასკ 118 პრიმა43172021672
თბილისისაბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-68632172640381161237.5
თბილისისაბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 2638319002389670
თბილისისაბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-9 პრიმა 236001160
თბილისისაბურთალოასკ 125 ნაწილი პირველი13026510045918688.5
თბილისისაბურთალოასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა28420091080
თბილისიჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი პირველი15000
თბილისიძველი თბილისიასკ 118 პრიმა10334132041913388
თბილისიძველი თბილისიასკ 122 ნაწილი პირველი22002160
თბილისიძველი თბილისიასკ 125 ნაწილი მე-65488109760195131920.5
თბილისიძველი თბილისიასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 28764380026910877
თბილისიძველი თბილისიასკ 125 ნაწილი მე-78124060028311582
თბილისიძველი თბილისიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა122736136504940199811.5
თბილისიძველი თბილისიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა 3714004680
თბილისიძველი თბილისიასკ 125 ნაწილი მე-9 პრიმა 212001160
იმერეთითერჯოლაასკ 125 ნაწილი მე-25150000
იმერეთითერჯოლაასკ 125 ნაწილი პირველი9664830040816352.5
იმერეთითერჯოლაასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა537950283360
იმერეთისამტრედიაასკ 125 ნაწილი მე-215450051200
იმერეთისამტრედიაასკ 125 ნაწილი პირველი3714185700146759363.5
იმერეთისამტრედიაასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა2293435010813110
იმერეთისამტრედიაასკ 125 ნაწილი პირველი;ასკ 125 ნაწილი მე-2130000
იმერეთიქუთაისიასკ 118 მე-2 პრიმა98294028672
იმერეთიქუთაისიასკ 118 პრიმა470188001264041
იმერეთიქუთაისიასკ 122 ნაწილი პირველი220000
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-5 პრიმა11514604039412729
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-628485696091814981
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 2455227501395570
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 2;ასკ 125 ნაწილი მე-715000
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-7398199001425709.5
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა26113050903636
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა 36112200243920
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა 3;ასკ 125 ნაწილი მე-7150150
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-8781278120219318545
იმერეთიწყალტუბოასკ 125 ნაწილი მე-25516500174200
იმერეთიწყალტუბოასკ 125 ნაწილი პირველი173508675007201289971.49
იმერეთიწყალტუბოასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა131719755056768673
იმერეთიწყალტუბოასკ 125 ნაწილი პირველი;ასკ 125 ნაწილი მე-213001300
იმერეთიხარაგაულიასკ 125 ნაწილი მე-220600071680
იმერეთიხარაგაულიასკ 125 ნაწილი პირველი189579480506673269910.5
იმერეთიხარაგაულიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა6409600025330596
იმერეთიხარაგაულიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა;ასკ 125 ნაწილი მე-213001240
იმერეთიხარაგაულიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა;ასკ 125 ნაწილი პირველი23002240
იმერეთიხარაგაულიასკ 125 ნაწილი პირველი;ასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა34501120
კახეთიახმეტაასკ 125 ნაწილი პირველი1175850381520
კახეთითელავის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი პირველი60300021850
კახეთითელავის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა115000
მცხეთა–მთიანეთიახალგორიასკ 125 ნაწილი პირველი150140
მცხეთა–მთიანეთიმცხეთის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი მე-2721001240
მცხეთა–მთიანეთიმცხეთის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი პირველი5322266100170569957.5
მცხეთა–მთიანეთიმცხეთის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა6810200212540
სამეგრელო–ზემო სვანეთისენაკიასკ 125 ნაწილი პირველი15000
სამცხე–ჯავახეთიახალქალაქიასკ 118 პრიმა31512600933026
ქვემო ქართლირუსთავიასკ 125 ნაწილი პირველი3077153850118647694
ქვემო ქართლირუსთავიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა23002240
შიდა ქართლიგორის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი მე-29127300307200
შიდა ქართლიგორის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი პირველი2331211657007801316694.1
შიდა ქართლიგორის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა248372008911040
შიდა ქართლიგორის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი პირველი;ასკ 125 ნაწილი მე-2130000
შიდა ქართლიკასპიასკ 125 ნაწილი მე-23510500112640
შიდა ქართლიკასპიასკ 125 ნაწილი პირველი182979148506238254476
შიდა ქართლიკასპიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა266399008310080
შიდა ქართლიხაშურიასკ 125 ნაწილი მე-213001240
შიდა ქართლიხაშურიასკ 125 ნაწილი პირველი1638150612470
IV კვარტალი
რეგიონირაიონიმუხლირაოდენობათანხარაოდენობა (20% შეღავათი)თანხა ( 20% შეღავათი)
აჭარაბათუმიასკ 118 პრიმა454181601665320
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-5 პრიმა72288028897
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-6367473480121219488
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 2377188501234922
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-720810400773080
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა262131001034121.5
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა 3240000
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი მე-8644964490214417235
აჭარაბათუმიასკ 125 ნაწილი პირველი5250280
აჭარაბათუმიასკ 127 პრიმა ნაწილი პირველი პრიმა14000
აჭარაქობულეთიასკ 125 ნაწილი მე-2618003720
აჭარაქობულეთიასკ 125 ნაწილი პირველი5765288250207183251
აჭარაქობულეთიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა9714550293480
აჭარახელვაჩაურიასკ 125 ნაწილი პირველი3150140
გურიაოზურგეთის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი მე-2412001240
გურიაოზურგეთის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი პირველი2726136300104742013
გურიაოზურგეთის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა639450242880
თბილისიგლდანი-ნაძალადევიასკ 118 პრიმა54216024768
თბილისიგლდანი-ნაძალადევიასკ 125 ნაწილი მე-66837136740270843461
თბილისიგლდანი-ნაძალადევიასკ 125 ნაწილი მე-78844420037114840
თბილისიგლდანი-ნაძალადევიასკ 125 ნაწილი პირველი187539376507119284786.5
თბილისიგლდანი-ნაძალადევიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა355250182160
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 118 პრიმა30120014448
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-6206524130408307133467.5
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 230150011440
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-72947147350121848686
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა102615130504350174043.5
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა 3714001160
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-876476403192565
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი მე-9 პრიმა 2714002320
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი პირველი234811740097339051
თბილისიდიდუბე-ჩუღურეთიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა1928504480
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 118 პრიმა36144011352
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 122 ნაწილი პირველი110000
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-63333366670014458232218.7
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 21276350592361
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-710235115048819561
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა230115001064282
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა 348003480
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-8347534750149212000
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-9 პრიმა 212001160
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი პირველი76543827003361134849
თბილისივაკე-საბურთალოასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა8813200475640
თბილისიისანი-სამგორიასკ 118 პრიმა315126001193808
თბილისიისანი-სამგორიასკ 122 ნაწილი პირველი220000
თბილისიისანი-სამგორიასკ 125 ნაწილი მე-5 პრიმა10400396
თბილისიისანი-სამგორიასკ 125 ნაწილი მე-6179533591006805109482.5
თბილისიისანი-სამგორიასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 215000
თბილისიისანი-სამგორიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა3150140
თბილისიისანი-სამგორიასკ 125 ნაწილი მე-9 პრიმა 2120000
თბილისიისანი-სამგორიასკ 125 ნაწილი პირველი25514127570010689427752.01
თბილისიისანი-სამგორიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა2794185011613801
თბილისიმთაწმინდაასკ 125 ნაწილი მე-6395179020155324853.7
თბილისიმთაწმინდაასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 2150140
თბილისიმთაწმინდაასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა34170016640
თბილისიმთაწმინდა-კრწანისიასკ 125 ნაწილი მე-65577111540247539907.5
თბილისიმთაწმინდა-კრწანისიასკ 125 ნაწილი პირველი6323316150244097698.5
თბილისიმთაწმინდა-კრწანისიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა1522506720
თბილისისაბურთალოასკ 118 პრიმა30120010320
თბილისისაბურთალოასკ 122 ნაწილი პირველი22002160
თბილისისაბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-5 პრიმა14000
თბილისისაბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-610966219320471375741
თბილისისაბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 2490245001977841
თბილისისაბურთალოასკ 125 ნაწილი მე-9 პრიმა 2816005642
თბილისისაბურთალოასკ 125 ნაწილი პირველი6300140
თბილისიძველი თბილისიასკ 118 პრიმა312124801464672
თბილისიძველი თბილისიასკ 125 ნაწილი მე-616063212066410618
თბილისიძველი თბილისიასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 222411200732920
თბილისიძველი თბილისიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა420210002008000
თბილისიძველი თბილისიასკ 125 ნაწილი მე-9 პრიმა 2120000
იმერეთიბაღდადიასკ 125 ნაწილი პირველი15000
იმერეთიბაღდადიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა11501120
იმერეთითერჯოლაასკ 125 ნაწილი პირველი377188501455800
იმერეთითერჯოლაასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა18270091080
იმერეთისამტრედიაასკ 125 ნაწილი პირველი1939650813240
იმერეთისამტრედიაასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა913505600
იმერეთიქუთაისიასკ 118 მე-2 პრიმა61183015360
იმერეთიქუთაისიასკ 118 პრიმა1666640481536
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-5 პრიმა10654260039612680
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-622434486072411614
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-6–პრიმა 27723860027410960
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-6;ასკ 125 ნაწილი მე-7120116
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-722311150662640
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა24312150883520
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-7–პრიმა 3459000182880
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-8891689160267321521
იმერეთიქუთაისიასკ 125 ნაწილი მე-9 პრიმა24001160
იმერეთიწყალტუბოასკ 125 ნაწილი მე-213001240
იმერეთიწყალტუბოასკ 125 ნაწილი პირველი14347170061724701
იმერეთიწყალტუბოასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა7411100364320
იმერეთიხარაგაულიასკ 125 ნაწილი მე-2618001240
იმერეთიხარაგაულიასკ 125 ნაწილი პირველი141727086005341214006.5
იმერეთიხარაგაულიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა5648460020724780
იმერეთიხარაგაულიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა;ასკ 125 ნაწილი პირველი115000
იმერეთიხონიასკ 125 ნაწილი პირველი3150140
კახეთიახმეტაასკ 125 ნაწილი პირველი2412009360
კახეთითელავის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი პირველი40200011440
მცხეთა–მთიანეთიმცხეთის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი მე-213001240
მცხეთა–მთიანეთიმცხეთის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი პირველი14127060056822721
მცხეთა–მთიანეთიმცხეთის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა1725506720
სამეგრელო–ზემო სვანეთიზუგდიდის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი მე-2309000163840
სამეგრელო–ზემო სვანეთიზუგდიდის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი პირველი5098255400180572149
სამეგრელო–ზემო სვანეთიზუგდიდის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა10716050394680
სამეგრელო–ზემო სვანეთისენაკიასკ 125 ნაწილი მე-2130000
სამეგრელო–ზემო სვანეთისენაკიასკ 125 ნაწილი პირველი6538326900207082970.5
სამეგრელო–ზემო სვანეთისენაკიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა1218008960
სამეგრელო–ზემო სვანეთიფოთიასკ 125 ნაწილი პირველი150140
სამეგრელო–ზემო სვანეთიხობიასკ 125 ნაწილი მე-2721002480
სამეგრელო–ზემო სვანეთიხობიასკ 125 ნაწილი პირველი6008300400208083100
სამეგრელო–ზემო სვანეთიხობიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა497350222640
სამცხე–ჯავახეთიახალქალაქიასკ 118 პრიმა14000
ქვემო ქართლირუსთავიასკ 125 ნაწილი პირველი5311265550207583068
ქვემო ქართლირუსთავიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა1116503360
შიდა ქართლიგორის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი მე-2339900112640
შიდა ქართლიგორის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი პირველი66453322502618105190.5
შიდა ქართლიგორის მუნიციპალიტეტიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა9313950313720
შიდა ქართლიკასპიასკ 125 ნაწილი მე-2618003720
შიდა ქართლიკასპიასკ 125 ნაწილი პირველი3843192150150460526
შიდა ქართლიკასპიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა7110650293480
შიდა ქართლიხაშურიასკ 125 ნაწილი მე-2130000
შიდა ქართლიხაშურიასკ 125 ნაწილი პირველი1185900421680
შიდა ქართლიხაშურიასკ 125 ნაწილი პირველი პრიმა115000