2018 წელს დაფიქსირებული ვიდეოჯარიმების რაოდენობა

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

კვარტალი 1კვარტალი 2კვარტალი 3კვარტალი 4
რაოდენობა200455245817476138269883
თანხა76177707862310168893909678440
რაოდენობა - 20% შეღავათი6248776123166377106434
თანხა - 20% შეღავათი1919467.691981363.244839339.333058920.41