საქართველოში ძებნილ უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა სტატისტიკური მონაცემები რეგიონების მიხედვით: 2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

წლის დასაწყისისთვის იძებნებოდაშეიქმნა საანგარიშო პერიოდშიშეწყდა საანგარიშო პერიოდშიდარჩა დასაძებნი
თბილისი3796553391
ქვემო ქართლი86161290
კახეთი70161175
შიდა ქართლი1191812125
სამცხე-ჯავახეთი131212
გურია123213
მცხეთა-მთიანეთი155515
იმერეთი, რაჭა- ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი1643841161
სამეგრელო-ზემო სვანეთი66262864
აჭარა63171367
აფხაზეთი9009