ვიზუალიზაცია

უკანონო თევზჭერა

საქართველოს მოქალაქეების დეპორტაციის შემთხვევები

საქართველოს შობადობის მაჩვენებლები

უკანონო ნადირობა

C ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამის შედეგები

საკუთრების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკა

სიცოცხლის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკა

თეატრების სპექტაკლებისა და მაყურებელთა სტატისტიკა

თვითმკვლელობის სტატისტიკა: 2014-2017