საჯარო სკოლებში ჩატარებული შემოწმებების/მოკვლევების რაოდენობა: 2016-2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201620172018
რაოდენობა244
წერილობითი გაფრთხილება140
გათავისუფლება120
მითითება დარღვევებზე რეაგირების,მათ შემდგომ საქმიანობაში გათვალისწინებისა და კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვის შესახებ101
წარმოებაშია003