საქართველოს იმპორტის მაჩვენებლები იანვარი-მაისის შესაბამისი პერიოდები: 2018-2019 (ათასი აშშ დოლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2008 წლის იანვარი-მაისი2009 წლის იანვარი-მაისი2010 წლის იანვარი-მაისი2011 წლის იანვარი-მაისი2012 წლის იანვარი-მაისი2013 წლის იანვარი-მაისი2014 წლის იანვარი-მაისი2015 წლის იანვარი-მაისი2016 წლის იანვარი-მაისი2017 წლის იანვარი-მაისი2018 წლის იანვარი-მაისი2019 წლის იანვარი-მაისი
თურქეთი347085303822296572441889554580534013689230524622537964494812580508595666
რუსეთი180104117334117256121408178431190247194724218481255964279513377236349579
ჩინეთი12264055208114020184808239795254127287448257741202410226097340053347887
აზერბაიჯანი242409155970176406246650297800246165258547243164186480235807270776266806
გერმანია212481110549115455166781263083180636193590179322154642179888170160173982
სხვა14897289232001065122137999716254431528712171120914918591318549151723318846551758829