ორსულობის, მშობიარობის, ბავშვის მოვლისა და ახალშობილის შვილად აყვანის შემთხვევებისთვის გადარიცხული თანხა: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

გადარიცხული თანხა
ქ. თბილისი 657789.66
გურია 9494.17
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 7817.79
კახეთი 21040.49
იმერეთი 97688.96
მცხეთა-მთიანეთი 12871.05
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 31890.68
სამცხე-ჯავახეთი 16525.52
ქვემო ქართლი 37452.95
შიდა ქართლი 27010.58
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 203321.97
ზემო აფხაზეთი 0