მაღალმთიან რეგიონში სოციალური პაკეტის დანამატის მიმღებ პირთა რაოდენობა: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ქ. თბილისი გურია რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი კახეთი იმერეთი მცხეთა-მთიანეთი სამეგრელო-ზემო სვანეთი სამცხე-ჯავახეთი ქვემო ქართლი შიდა ქართლი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა ზემო აფხაზეთი
კაცი022955291732493198221279144118960
ქალი017540165408248172134148321119240