საქართველოს პრეზიდენტისა და ადმინისტრაციის თანამდებობის პირების სამივლინებო ხარჯები - 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

თანამდებობასახელი, გვარიმივლინების მიზანითარიღიქვეყანა, ქალაქიხარჯის ტიპითანხა (ლარი)
საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი25.09.2018 30.09.2018აშშ - ნიუ-იორკიდღიური ნორმა5656.61
საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი10.04.2018 11.04.2018არაბეთის გაერთიანებული საამიროები - დუბაი დღიური ნორმა1593.68
საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი15.02.2018 16.02.2018ლიტვა - ვილნიუსიდღიური ნორმა1629.51
საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი20.06.2018 22.06.2018ესტონეთი - ტალინიდღიური ნორმა1632.02
საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი20.06.2018 22.06.2019ესტონეთი - ტალინისასტუმროს ხარჯი12407.41
საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი22.06.2018 23.06.2018ესტონეთი - ტარტუდღიური ნორმა1632.02
საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი09.11.2018 13.11.2018საფრანგეთი - პარიზიდღიური ნორმა4936.92
საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი09.11.2018 13.11.2018საფრანგეთი - პარიზიმგზავრობის ხარჯი4384.4
საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის ნატოს სამიტის ფარგლებში სამუშაო ვიზიტი10.07.2018 12.07.2018ბელგია - ბრიუსელიდღიური ნორმა2525.27
საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის ნატოს სამიტის ფარგლებში სამუშაო ვიზიტი10.07.2018 12.07.2018ბელგია - ბრიუსელისასტუმროს ხარჯი5257.15
საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის ნატოს სამიტის ფარგლებში სამუშაო ვიზიტი09.07.2018 10.07.2018თურქეთი - ანკარადღიური ნორმა827.54
საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო ვიზიტი07.02.2018 09.02.2018საბერძნეთი - ათენიდღიური ნორმა2586.62
საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი11.03.2018 17.03.2018აშშ - ვაშინგტონიდღიური ნორმა6211.55
საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი11.03.2018 17.03.2018აშშ - ვაშინგტონისასტუმროს ხარჯი25629.61
საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი07.03.2018 11.03.2018ბელგია - ბრიუსელიდღიური ნორმა3407.93
საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი07.03.2018 11.03.2018ბელგია - ბრიუსელისასტუმროს ხარჯი18383.05
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსიგიორგი აბაშიშვილისაქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი10.04.2018 11.04.2018არაბეთის გაერთიანებული საამიროები - დუბაი დღიური ნორმა284.28
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსიგიორგი აბაშიშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი29.09.2018 04.10.2018აშშ - ვაშინგტონიდღიური ნორმა1696.99
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსიგიორგი აბაშიშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი29.09.2018 04.10.2018აშშ - ვაშინგტონისასტუმროს ხარჯი2356.92
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსიგიორგი აბაშიშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი25.09.2018 30.09.2018აშშ - ნიუ-იორკიდღიური ნორმა1131.32
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსიგიორგი აბაშიშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი15.02.2018 16.02.2018ლიტვა - ვილნიუსიდღიური ნორმა291.96
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსიგიორგი აბაშიშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი20.06.2018 22.06.2018ესტონეთი - ტალინიდღიური ნორმა277.55
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსიგიორგი აბაშიშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი20.06.2018 22.06.2018ესტონეთი - ტალინისასტუმროს ხარჯი685.3
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსიგიორგი აბაშიშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი22.06.2018 23.06.2018ესტონეთი - ტარტუდღიური ნორმა277.55
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსიგიორგი აბაშიშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი07.11.2018 13.11.2018საფრანგეთი - პარიზიდღიური ნორმა2176.64
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსიგიორგი აბაშიშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი07.11.2018 13.11.2018საფრანგეთი - პარიზიმგზავრობის ხარჯი1822.7
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსიგიორგი აბაშიშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი07.11.2018 13.11.2018საფრანგეთი - პარიზისასტუმროს ხარჯი16478.39
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსიგიორგი აბაშიშვილისაქართველოს პრეზიდენტის ნატოს სამიტის ფარგლებში სამუშაო ვიზიტი10.07.2018 12.07.2018ბელგია - ბრიუსელიდღიური ნორმა584.28
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსიგიორგი აბაშიშვილისაქართველოს პრეზიდენტის ნატოს სამიტის ფარგლებში სამუშაო ვიზიტი10.07.2018 12.07.2018ბელგია - ბრიუსელისასტუმროს ხარჯი3222.48
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსიგიორგი აბაშიშვილისაქართველოს პრეზიდენტის ნატოს სამიტის ფარგლებში სამუშაო ვიზიტი09.07.2018 10.07.2018თურქეთი - ანკარადღიური ნორმა169.13
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსიგიორგი აბაშიშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო ვიზიტი07.02.2018 09.02.2018საბერძნეთი - ათენიდღიური ნორმა647.87
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსიგიორგი აბაშიშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი11.03.2018 17.03.2018აშშ - ვაშინგტონიდღიური ნორმა1863.47
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსიგიორგი აბაშიშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი11.03.2018 17.03.2018აშშ - ვაშინგტონიმგზავრობის ხარჯი2793.2
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსიგიორგი აბაშიშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი11.03.2018 17.03.2018აშშ - ვაშინგტონისასტუმროს ხარჯი6013.12
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსიგიორგი აბაშიშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი28.02.2018 11.03.2018ბელგია - ბრიუსელიდღიური ნორმა822.36
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსიგიორგი აბაშიშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი28.02.2018 11.03.2018ბელგია - ბრიუსელისასტუმროს ხარჯი2213.25
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი/საგარეო ურთიერთობათა მდივანითენგიზ ფხალაძესაქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი10.04.2018 11.04.2018არაბეთის გაერთიანებული საამიროები - დუბაი დღიური ნორმა252.7
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი/საგარეო ურთიერთობათა მდივანითენგიზ ფხალაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი15.02.2018 16.02.2018ლიტვა - ვილნიუსიდღიური ნორმა259.52
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი/საგარეო ურთიერთობათა მდივანითენგიზ ფხალაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი15.02.2018 16.02.2018ლიტვა - ვილნიუსისასტუმროს ხარჯი369.46
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი/საგარეო ურთიერთობათა მდივანითენგიზ ფხალაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი20.06.2018 22.06.2018ესტონეთი - ტალინიდღიური ნორმა246.71
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი/საგარეო ურთიერთობათა მდივანითენგიზ ფხალაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი20.06.2018 22.06.2018ესტონეთი - ტალინისასტუმროს ხარჯი685.3
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი/საგარეო ურთიერთობათა მდივანითენგიზ ფხალაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი22.06.2018 23.06.2018ესტონეთი - ტარტუდღიური ნორმა246.71
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი/საგარეო ურთიერთობათა მდივანითენგიზ ფხალაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი22.06.2018 23.06.2018ესტონეთი - ტარტუსასტუმროს ხარჯი262.7
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი/საგარეო ურთიერთობათა მდივანითენგიზ ფხალაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი07.11.2018 13.11.2018საფრანგეთი - პარიზიდღიური ნორმა1934.79
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი/საგარეო ურთიერთობათა მდივანითენგიზ ფხალაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი07.11.2018 13.11.2018საფრანგეთი - პარიზიმგზავრობის ხარჯი1528.5
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი/საგარეო ურთიერთობათა მდივანითენგიზ ფხალაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი07.11.2018 13.11.2018საფრანგეთი - პარიზისასტუმროს ხარჯი12127.07
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი/საგარეო ურთიერთობათა მდივანითენგიზ ფხალაძესაქართველოს პრეზიდენტის ნატოს სამიტის ფარგლებში სამუშაო ვიზიტი10.07.2018 12.07.2018ბელგია - ბრიუსელიდღიური ნორმა692.49
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი/საგარეო ურთიერთობათა მდივანითენგიზ ფხალაძესაქართველოს პრეზიდენტის ნატოს სამიტის ფარგლებში სამუშაო ვიზიტი10.07.2018 12.07.2018ბელგია - ბრიუსელიმგზავრობის ხარჯი747.6
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი/საგარეო ურთიერთობათა მდივანითენგიზ ფხალაძესაქართველოს პრეზიდენტის ნატოს სამიტის ფარგლებში სამუშაო ვიზიტი10.07.2018 12.07.2018ბელგია - ბრიუსელისასტუმროს ხარჯი3222.45
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი/საგარეო ურთიერთობათა მდივანითენგიზ ფხალაძესაქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო ვიზიტი07.02.2018 09.02.2018საბერძნეთი - ათენიდღიური ნორმა575.89
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი/საგარეო ურთიერთობათა მდივანითენგიზ ფხალაძესაქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო ვიზიტი07.02.2018 09.02.2018საბერძნეთი - ათენისასტუმროს ხარჯი1471.15
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი/საგარეო ურთიერთობათა მდივანითენგიზ ფხალაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი11.03.2018 17.03.2018აშშ - ვაშინგტონიდღიური ნორმა1657.89
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი/საგარეო ურთიერთობათა მდივანითენგიზ ფხალაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი11.03.2018 17.03.2018აშშ - ვაშინგტონიმგზავრობის ხარჯი2793.2
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი/საგარეო ურთიერთობათა მდივანითენგიზ ფხალაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი11.03.2018 17.03.2018აშშ - ვაშინგტონისასტუმროს ხარჯი6018.49
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი/საგარეო ურთიერთობათა მდივანითენგიზ ფხალაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი28.02.2018 11.03.2018ბელგია - ბრიუსელიდღიური ნორმა1108.08
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი/საგარეო ურთიერთობათა მდივანითენგიზ ფხალაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი28.02.2018 11.03.2018ბელგია - ბრიუსელიმგზავრობის ხარჯი779.9
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი/საგარეო ურთიერთობათა მდივანითენგიზ ფხალაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი28.02.2018 11.03.2018ბელგია - ბრიუსელისასტუმროს ხარჯი3357.77
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ეთნიკური უმცირესობების საკითხებშისოფიო შამანიდისაქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო ვიზიტი07.02.2018 09.02.2018საბერძნეთი - ათენიდღიური ნორმა575.89
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ეთნიკური უმცირესობების საკითხებშისოფიო შამანიდისაქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო ვიზიტი07.02.2018 09.02.2018საბერძნეთი - ათენისასტუმროს ხარჯი1471.15
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი პოლიტიკური მდივანიფიქრია ჩიხრაძესაქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო ვიზიტი07.02.2018 09.02.2018საბერძნეთი - ათენიდღიური ნორმა557.15
პროტოკოლის დეპარტამენტი დეპარტამენტის ხელმძღვანელილაშა კვერნაძესაქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი10.04.2018 11.04.2018არაბეთის გაერთიანებული საამიროები - დუბაი დღიური ნორმა221.11
პროტოკოლის დეპარტამენტი დეპარტამენტის ხელმძღვანელილაშა კვერნაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი25.09.2018 30.09.2018აშშ - ნიუ-იორკიდღიური ნორმა1319.88
პროტოკოლის დეპარტამენტი დეპარტამენტის ხელმძღვანელილაშა კვერნაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი25.09.2018 30.09.2018აშშ - ნიუ-იორკისასტუმროს ხარჯი6496.38
პროტოკოლის დეპარტამენტი დეპარტამენტის ხელმძღვანელილაშა კვერნაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი15.02.2018 16.02.2018ლიტვა - ვილნიუსიდღიური ნორმა227.08
პროტოკოლის დეპარტამენტი დეპარტამენტის ხელმძღვანელილაშა კვერნაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი15.02.2018 16.02.2018ლიტვა - ვილნიუსისასტუმროს ხარჯი330.41
პროტოკოლის დეპარტამენტი დეპარტამენტის ხელმძღვანელილაშა კვერნაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი20.06.2018 22.06.2018ესტონეთი - ტალინიდღიური ნორმა215.87
პროტოკოლის დეპარტამენტი დეპარტამენტის ხელმძღვანელილაშა კვერნაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი20.06.2018 22.06.2018ესტონეთი - ტალინისასტუმროს ხარჯი628.19
პროტოკოლის დეპარტამენტი დეპარტამენტის ხელმძღვანელილაშა კვერნაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი22.06.2018 23.06.2018ესტონეთი - ტარტუდღიური ნორმა215.87
პროტოკოლის დეპარტამენტი დეპარტამენტის ხელმძღვანელილაშა კვერნაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი22.06.2018 23.06.2018ესტონეთი - ტარტუსასტუმროს ხარჯი171.32
პროტოკოლის დეპარტამენტი დეპარტამენტის ხელმძღვანელილაშა კვერნაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი09.11.2018 13.11.2018საფრანგეთი - პარიზიდღიური ნორმა1209.24
პროტოკოლის დეპარტამენტი დეპარტამენტის ხელმძღვანელილაშა კვერნაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი09.11.2018 13.11.2018საფრანგეთი - პარიზიმგზავრობის ხარჯი2284.4
პროტოკოლის დეპარტამენტი დეპარტამენტის ხელმძღვანელილაშა კვერნაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი09.11.2018 13.11.2018საფრანგეთი - პარიზისასტუმროს ხარჯი1653.46
პროტოკოლის დეპარტამენტი დეპარტამენტის ხელმძღვანელილაშა კვერნაძესაქართველოს პრეზიდენტის ნატოს სამიტის ფარგლებში სამუშაო ვიზიტი10.07.2018 12.07.2018ბელგია - ბრიუსელიდღიური ნორმა454.44
პროტოკოლის დეპარტამენტი დეპარტამენტის ხელმძღვანელილაშა კვერნაძესაქართველოს პრეზიდენტის ნატოს სამიტის ფარგლებში სამუშაო ვიზიტი10.07.2018 12.07.2018ბელგია - ბრიუსელისასტუმროს ხარჯი1409.48
პროტოკოლის დეპარტამენტი დეპარტამენტის ხელმძღვანელილაშა კვერნაძესაქართველოს პრეზიდენტის ნატოს სამიტის ფარგლებში სამუშაო ვიზიტი09.07.2018 10.07.2018თურქეთი - ანკარადღიური ნორმა131.54
პროტოკოლის დეპარტამენტი დეპარტამენტის ხელმძღვანელილაშა კვერნაძესაქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო ვიზიტი07.02.2018 09.02.2018საბერძნეთი - ათენიდღიური ნორმა503.9
პროტოკოლის დეპარტამენტი დეპარტამენტის ხელმძღვანელილაშა კვერნაძესაქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო ვიზიტი07.02.2018 09.02.2018საბერძნეთი - ათენისასტუმროს ხარჯი602.96
პროტოკოლის დეპარტამენტი დეპარტამენტის ხელმძღვანელილაშა კვერნაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი11.03.2018 17.03.2018აშშ - ვაშინგტონიდღიური ნორმა1449.36
პროტოკოლის დეპარტამენტი დეპარტამენტის ხელმძღვანელილაშა კვერნაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი11.03.2018 17.03.2018აშშ - ვაშინგტონიმგზავრობის ხარჯი4515.7
პროტოკოლის დეპარტამენტი დეპარტამენტის ხელმძღვანელილაშა კვერნაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი11.03.2018 17.03.2018აშშ - ვაშინგტონისასტუმროს ხარჯი6013.12
პროტოკოლის დეპარტამენტი დეპარტამენტის ხელმძღვანელილაშა კვერნაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი28.02.2018 11.03.2018ბელგია - ბრიუსელიდღიური ნორმა639.62
პროტოკოლის დეპარტამენტი დეპარტამენტის ხელმძღვანელილაშა კვერნაძესაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი28.02.2018 11.03.2018ბელგია - ბრიუსელისასტუმროს ხარჯი1982.11
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისოფიკო ჯაჯანაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი10.04.2018 11.04.2018არაბეთის გაერთიანებული საამიროები - დუბაი დღიური ნორმა221.11
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისოფიკო ჯაჯანაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი25.09.2018 30.09.2018აშშ - ნიუ-იორკიდღიური ნორმა1319.88
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისოფიკო ჯაჯანაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი25.09.2018 30.09.2018აშშ - ნიუ-იორკისასტუმროს ხარჯი6498.99
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისოფიკო ჯაჯანაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი15.02.2018 16.02.2018ლიტვა - ვილნიუსიდღიური ნორმა227.08
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისოფიკო ჯაჯანაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი15.02.2018 16.02.2018ლიტვა - ვილნიუსისასტუმროს ხარჯი330.41
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისოფიკო ჯაჯანაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი20.06.2018 22.06.2018ესტონეთი - ტალინიდღიური ნორმა215.87
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისოფიკო ჯაჯანაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი20.06.2018 22.06.2018ესტონეთი - ტალინისასტუმროს ხარჯი628.19
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისოფიკო ჯაჯანაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი22.06.2018 23.06.2018ესტონეთი - ტარტუდღიური ნორმა215.87
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისოფიკო ჯაჯანაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი22.06.2018 23.06.2018ესტონეთი - ტარტუსასტუმროს ხარჯი171.32
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისოფიკო ჯაჯანაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის ნატოს სამიტის ფარგლებში სამუშაო ვიზიტი10.07.2018 12.07.2018ბელგია - ბრიუსელიდღიური ნორმა454.44
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისოფიკო ჯაჯანაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის ნატოს სამიტის ფარგლებში სამუშაო ვიზიტი10.07.2018 12.07.2018ბელგია - ბრიუსელისასტუმროს ხარჯი1409.47
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისოფიკო ჯაჯანაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის ნატოს სამიტის ფარგლებში სამუშაო ვიზიტი09.07.2018 10.07.2018თურქეთი - ანკარადღიური ნორმა131.55
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისოფიკო ჯაჯანაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო ვიზიტი07.02.2018 09.02.2018საბერძნეთი - ათენიდღიური ნორმა503.9
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისოფიკო ჯაჯანაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო ვიზიტი07.02.2018 09.02.2018საბერძნეთი - ათენისასტუმროს ხარჯი602.96
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისოფიკო ჯაჯანაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი11.03.2018 17.03.2018აშშ - ვაშინგტონიდღიური ნორმა1450.65
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისოფიკო ჯაჯანაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი11.03.2018 17.03.2018აშშ - ვაშინგტონიმგზავრობის ხარჯი2793.2
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისოფიკო ჯაჯანაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი11.03.2018 17.03.2018აშშ - ვაშინგტონისასტუმროს ხარჯი6018.49
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისოფიკო ჯაჯანაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი28.02.2018 11.03.2018ბელგია - ბრიუსელიდღიური ნორმა1777.55
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისოფიკო ჯაჯანაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი28.02.2018 11.03.2018ბელგია - ბრიუსელიმგზავრობის ხარჯი1139.9
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისოფიკო ჯაჯანაშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი28.02.2018 11.03.2018ბელგია - ბრიუსელისასტუმროს ხარჯი5513.06
საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანიანა ნაცვლიშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი11.03.2018 17.03.2018აშშ - ვაშინგტონიდღიური ნორმა1759.95
საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანიანა ნაცვლიშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი11.03.2018 17.03.2018აშშ - ვაშინგტონიმგზავრობის ხარჯი2793.2
საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანიანა ნაცვლიშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი11.03.2018 17.03.2018აშშ - ვაშინგტონისასტუმროს ხარჯი6013.12
საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანიანა ნაცვლიშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი28.02.2018 11.03.2018 ბელგია - ბრიუსელიდღიური ნორმა776.68
საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანიანა ნაცვლიშვილისაქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი28.02.2018 11.03.2018 ბელგია - ბრიუსელისასტუმროს ხარჯი2213.24