ღვინის ეროვნული სააგენტოდან 2017 წელს გათავისუფლებული თანამშრომლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

გვარისახელითანამდებობამიზეზი
ზურაბიშვილიმიხეილისამეურნეო სამმართველოს სპეციალისტიგანთავისუფლებულია 01/06/2017 - პირადი განცხადება
ქერქაძენიკოლოზიმარკეტინგისა და საზოგადოებასტან ურთიერთობის დეპ. სპეციალისტიგანთავისუფლებულია 01/11/2017 - პირადი განცხადება
ყორანაშვილიალეკო შიდა სამსახურებრივი მონიტორინგის მიმართულებით კონსულტანტიგანთავისუფლებულია 01/03/2017 - ხელშეკრულების ვადის გასვლა
ბაგალიშვილისპარტაკიმრჩეველიგანთავისუფლებულია 01/03/2017 - ხელშეკრულების ვადის გასვლა
უჯმაჯურიძელევანიკონსულტანტიგანთავისუფლებულია 01/03/2017 - ხელშეკრულების ვადის გასვლა
ცქიტიშვილიმაიამარკეტინგისა და სახოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში თავმჯდომარის მრჩეველიგანთავისუფლებულია 01/03/2017 - პირადი განცხადება
გიორგობიანილაშამძღოლიგანთავისუფლებულია 01/04/2017- პირადი განცხადება
დანელია გიგაინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმ. სპეციალისტიგანთავისუფლებულია 01/04/2017 - პირადი განცხადება