2017 წელს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის თანამდებობის პირებზე გაცემული სახელფასო დანამატები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

თანამდებობის დასახელებასახელი, გვარიიანვარითებერვალიმარტიაპრილიმაისიივნისიივლისიაგვისტოსექტემბერიოქტომბერინოემბერიდეკემბერი
დირექტორითამილა ბარკალაია260026002600260026002600260026002600260026000
დირექტორის მოადგილელაშა ჯინჯიხაძე200012001200120012001200120012001200120012002400
დირექტორის მოადგილებელა გოგუა240012001200120012001200120012001200120012002000
დირექტორის მოადგილემიხეილ ნამგალაძე200012001200120012001200120012001200120012002000