სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2016 -2017 წლებში საკუთარი საქმიანობით მიღებული შემოსავლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შემოსავალი20162017
შემოსავლები საკუთრებიდან (პროცენტები)15037.388893.74
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები19433.652160.49