2017 წელს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

თანამდებობააპრილიდეკემბერი
დირექტორი1342650
დირექტორის პირველი მოადგილე1341900
მოადგილე13411700