მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის თანამდებობის პირების 2017 წლის სამივლინებო ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

მ ივლინების თარიღი , ქვეყანამივლინების მიზანიდღიური ხარჯისასტუმრო ხარჯიმგზავრობის ხარჯის ხვა ( ვი ზის ხარჯი)
გიორგი მაჩაბელი - დირექტორიბ ელგია ქ. ბიუ სელი 30/01- 02/02სკოლის მასწავლებელთა ონლაინ სისტემაში ჩართვა და დამეგობრების ევროპის ქვეყნების მასწავლებლებთნ (eT winning Plus)პროგრამის ხელმძღვანელის შეხვერდაში მონაწილეობის მიღების მიზნით439.54954.26818.00
გიორგი მაჩაბელი - დირექტორიბ ელგია ქ. ბიუ სელი 12/11- 16/11სკოლის მასწავლებელთა ონლაინ სისტემაში ჩართვა და დამეგობრების ევროპის ქვეყნების მასწავლებლებთნ (eT winning Plus)პროგრამის ხელმძღვანელის შეხვერდაში მონაწილეობის მიღების მიზნით575.721999.871111.00
მანანა რატიანი - დირექტორის მოადგილეკ ორეას რესპუბლიკა ქ. ს ეული 02/09-16/09გლობალური მოქალაქეობის სწავლებისდანერგვა საქართველოს კონტექსტში ; სამოქმედო გეგმის შემუშავება დ მისი სამომავლო დანერგვა1966.1995.55
მანანა რატიანი - დირექტორის მოადგილეყაზახეთი ქ . ალმა - ათ 03/04-07/04U NESCO-ს მიერ ორგანიზებული სამუშაო შეხვედრა " ცენტრალური აზიაში მდგრადი განვითრება იწყება მასწავლებლებთან ერთდ " მონაწილეობის მიზნით215.00
მანანა რატიანი - დირექტორის მოადგილეს აფრანგეთი ქ. პარ იზი 31/10-04/11U NESCO-ს გენერალური კონფერენციის 39 -ე სესიაზე დასწრების მიზნით833.461595.461433.00