საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად დაშავებულები თვეების მიხედვით - 2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

იანვარითებერვალიმარტიაპრილიმაისიივნისიივლისიაგვისტოსექტემბერიოქტომბერი
ნასვამი მართვა25221915351213171610
სიჩქარის გადაჭარბება57385841693356703850
შემხვედრ ზოლში გადასვლა, გასწრებს წესების დარღვევა59323745463059514536
რეგულირების ნიშნების , საგზაო ნიშნების უგულებელყოფა414131992314211319
მანევრირების წესების დარვევა1511099313911577110134105113
გავლის უპირატესობის წესის დარღვევა101415423581510
გავლის რიგითობის დარღვევა/გზაჯვარედინის წესების დარღვევა11845133161412
ქ / მ გადასასვლელების გავლის წესის დარღვევა0133048847
ტექნიკური გაუმართაობა4020110001
გაჩერებაზე გავლის წესების დარღევა0000000000
სანათი ხელსაწყოს გამოყენების წესების დარღვევა0000000000
ხალხის გადაყვანის წესების დარღვევა0001100001
ს/ს გაჩერებაზე და დგომის წესების დარღვევა1000000001
ტვირთის გადაზიდვის წესების დარღვევა0330100100
რკინიგზის გადასასვლელის წესების დარღვევა0000000000
ბუქსირის წესების დარღვევა0000000000
დისტანციის დაუცველობა26121616343054503436
გადაღლა, ძილი საჭესთან568613223164206
დაუდგენელი მიზეზი31125527326432633133631133494