კულტურისა და სპორტის სამინისტროს (სპორტის კომპონენტი) 2017 წლის სარესტორნო მომსახურების ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შესყიდვის ობიექტიხელშეკრულებამიმწოდებელიხელშეკრულების თანხაგადახდილი თანხათარიღიდოკუმენტი
საკვები პროდუქტებიხელშეკრულება#6 12.01.2017წსს გუდვილი671.2671.213/01/2017მ.ჩ.ა#6
სასმელი წყლებიხელშეკრულება#3 11.01.2017შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი2779.2231.627/01/2017მ.ჩ.ა#11
ყვავილების თაიგულიბრძანება#01/153 31.01.2016შპს პროგრეს გრუპ15015027/01/2017მ.ჩ.ა#11
სასაჩუქრე სუვენირიბრძანებ#01/153 31.01.2017შპს ზეარი1076.881076.8827/01/2017მ.ჩ.ა#11
სასმელი წყლებიხელშეკრულება#18 02.02.2017შპს სუფთა წყალი5214474 6/02/2017მ.ჩ.ა#32
სასაჩუქრე სუვენირიხელშეკრულება#23 14.02.2017წშპს ზეარი2129212914/02/2017მ.ჩ.ა#39
რესტორნის მომსახურების ხარჯიხელშეკრულება#26 14.02.2017წშპს წისქვილი130.2130.214/02/2017მ.ჩ.ა#39
სასმელი წყლებიხელშეკრულება#3 11.01.2017შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი2779.2231.614/02/2017მ.ჩ.ა#39
სარესტორნო მომსახურებახელშეკრულება#30 28.02.2017შპს კოპალა430.22430.2214/02/2017მ.ჩ.ა#39
სარესტორნო მომსახურებახელშეკრულება#33 07.03.2017სს სასტუმროების ადა რესტორნების მენეჯმენტ ჯგუფი ემ გრუპი835.12835.12 1/03/2017მ.ჩ.ა#64
სასაჩუქრე სუვენირიხელშეკრულება#32 07.03.2017წშპს ქართული ღვინის სახლი76.476.4 7/03/2017მ.ჩ.ა#63
სასმელი წყლებიხელშეკრულება#18 02.02.2016წშპს სუფთა წყალი5214474 7/03/2017მ.ჩ.ა#63
სასაჩუქრე სუვენირიხელშეკრულება#38 17.03.2017შპს მეღვინეობა ხარება2470247014/03/2017მ.ჩ.ა#70
საკვები პროდუქტებიხელშეკრულება#41 24.03.2017შპს ბადაგი848421/03/2017მ.ჩ.ა#75
სასაჩუქრე სუვენირიბრძანება #01/394 28.03.2017ßფ/პ ეთერ შავგულიძე50050021/03/2017მ.ჩ.ა#75
სასმელი წყლებიხელშეკრულება#3 11.01.2017შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი2779.2231.624/03/2017მ.ჩ.ა#77
სასტუმროს მომსახურებახელშეკრულება#47 29.03.2017ßშპს ჯი ემ თი სასტუმროები1135.161135.1628/03/2017მ.ჩ.ა#80
სასაჩუქრე სუვენირიხელშეკრულება#44 27.03.2017ßშპს ჩირიფრუტი46046029/03/2017მ.ჩ.ა#83
საკვები პროდუქტებიხელშეკრულება#52 10.04.2017ßსს გუდვილი533.5533.511/04/2017მ.ჩ.ა#107
საკვები პროდუქტებიხელშეკრულება#40 24.03.2017ßსს გუდვილი127.8127.811/04/2017მ.ჩ.ა#107
სასმელი წყლებიხელშეკრულება#18 02.02.2016წშპს სუფთა წყალი521447411/04/2017მ.ჩ.ა#107
სასმელი წყლებიხელშეკრულება#3 11.01.2017შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი2779.2231.611/04/2017მ.ჩ.ა#107
ღონისძიების ხარჯიხელშეკრულება#67 11.05.2017შპს 4 ,,Catering'1244.91244.911/05/2017მ.ჩ.ა#138
სასაჩუქრე სუვენირიხელშეკრულება#72 18.05.2017შპს ზეარი469.17469.1718/05/2017მ.ჩ.ა#142
სასმელი წყლებიხელშეკრულება#18 02.02.2016წშპს სუფთა წყალი521447418/05/2017მ.ჩ.ა#142
სასმელი წყლებიხელშეკრულება#3 11.01.2017შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი2779.2231.623/05/2017მ.ჩ.ა#143
სასაჩუქრე სუვენირიხელშეკრულება#91 20.06.2017შპს ზარაფხანა459.8459.820/06/2017მ.ჩ.ა#173
სასმელი წყლებიხელშეკრულება#18 02.02.2016წშპს სუფთა წყალი521447422/06/2017მ.ჩ.ა#176
სასმელი წყლებიხელშეკრულება#3 11.01.2017შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი2779.2231.623/06/2017მ.ჩ.ა#177
საკვები პროდუქტებიხელშეკრულება#97 10.07.2017სს გუდვილი627.15627.1511/07/2017მ.ჩ.ა#205
სასმელი წყლებიხელშეკრულება#18 02.02.2017შპს სუფთა წყალი521447411/07/2017მ.ჩ.ა#205
ღონისძიების ხარჯიწერილი #: 739-26072017-47372; თარიღი: 26/07/2017შპს 4 ,,Catering'2838.52838.511/07/2017მ.ჩ.ა#205
სასაჩუქრე სუვენირიხელშეკრულება#102 24.07.2017შპს ჩირიფრუტი46046024/07/2017მ.ჩ.ა#177
სასმელი წყლებიხელშეკრულება#3 11.01.2017შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი2779.2231.626/07/2017მ.ჩ.ა#213
სასაჩუქრე სუვენირიხელშეკრულება#104 03.08.2017ßშპს დავით ლოლაშვილი2200220011/08/2017მ.ჩ.ა#239
სასმელი წყლებიხელშეკრულება#18 02.02.2016ßშპს სუფთა წყალი521447422/08/2017მ.ჩ.ა#245
სასმელი წყლებიხელშეკრულება#3 11.01.2017შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი2779.2231.629/08/2017მ.ჩ.ა#247
სარესტორნო მომსახურებახელშეკრულება#112 30.08.2017შპს კახური ტრადიციული მეღვინეობა3542354229/08/2017მ.ჩ.ა#247
სარესტორნო მომსახურებახელშეკრულება#118 08.09.2017შპს წისქვილი263.2263.2 8/09/2017მ.ჩ.ა#271
სასტუმროს მომსახურებახელშეკრულება#126 18.09.2017შპს გუდაური სქი რესორტ224.2224.219/09/2017მ.ჩ.ა#43
სასტუმროს მომსახურებახელშეკრულება#127 18.09.2017შპს სასტუმრო ყაზბეგი695.02695.0219/09/2017მ.ჩ.ა#44
სასტუმროს მომსახურებახელშეკრულება#125 18.09.2017შპს ჯი ემ თი სასტუმროები4336.54336.520/09/2017მ.ჩ.ა#46
სარესტორნო მომსახურებახელშეკრულება#129 18.09.2017შპს კოპალა848.13848.1320/09/2017მ.ჩ.ა#47
სასმელი წყლებიხელშეკრულება#18 02.02.2016ßშპს სუფთა წყალი521447420/09/2017მ.ჩ.ა#273
სასმელი წყლებიხელშეკრულება#3 11.01.2017შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი2779.2231.620/09/2017მ.ჩ.ა#274
ღონისძიების ხარჯიხელშეკრულება#128 18.09.2017, სს სასტუმროების ადა რესტორნების მენეჯმენტ ჯგუფი ემ გრუპი448.8448.8 1/10/2017მ.ჩ.ა#48
საკვები პროდუქტებიხელშეკრულება#133 09.10.2017სს გუდვილი624.75624.7510/10/2017მ.ჩ.ა#298
სასმელი წყლებიხელშეკრულება#18 02.02.2016ßშპს სუფთა წყალი521447410/10/2017მ.ჩ.ა#298
სასმელი წყლებიხელშეკრულება#3 11.01.2017შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი2779.2231.610/10/2017მ.ჩ.ა#298
სასმელი წყლებიხელშეკრულება#18 02.02.2016ßშპს სუფთა წყალი521447427/11/2017მ.ჩ.ა#340
სასმელი წყლებიხელშეკრულება#3 11.01.2017შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი2779.210229/11/2017მ.ჩ.ა#342
სასმელი წყლებიხელშეკრულება#18 02.02.2016ßშპს სუფთა წყალი521447413/12/2017მ.ჩ.ა#365
სასმელი წყლებიხელშეკრულება#3 11.01.2017შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი2779.210225/12/2017მ.ჩ.ა#375