კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ავტოპარკი

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

Nავტო.მარკაავტომობილით მოსარგებლე თანამდებობის პირის თანამდებობაგამოშ. წელისაწყისი საბალანსო ღირებულება( ლარი)ნარჩენი საბალანსო ღირებულება ( ლარი)
1TOYOTA LANDCRUISER LC 200მინისტრი201212841042118.48
2TOYOTA CAMRYმინისტრის პირველი მოადგილე20156754544849.88
3TOYOTA CAMRYმინისტრის მოადგილე20156754544849.88
4TOYOTA CAMRYმინისტრის მოადგილე20156754544849.88
5TOYOTA CAMRYმინისტრის მოადგილე20156754544849.88
6TOYOTA LANDCRUISER PRADOმინისტრის მოადგილე201110040532932.84
7TOYOTA CAMRYმინისტრის მოადგილე20156761544896.36
8HYUNDAI SONATAმინისტრის აპარატის უფროსი20114680015350.4
9HYUNDAI ELANTRAფინანსური რესურსების მართვის დირექტორი20142550014076
10KIA SERATOშიდა აუდიტისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის დირექტორი201020916.527320.48
11TOYOTA CAMRY სპორტის დეპარტამენტის დირექტორი2010594246180.08
12TOYOTA COROLLAადმინისტრაციული დეპარტამენტის დირექტორი20132650011660
13TOYOTA COROLLAიურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი20122650011660
14RENO LOGAN VF 1LSRA საერთაშორისო ურთიეთობის დეპარტამენტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი2010200600
15HYUNDAI SONATAსაპროტოკოლო/ სასტუმრო20114680015350.4
16TOYOTA CAMRYსაპროტოკოლო/ სასტუმრო2010705207334.08
17HYUNDAI SONATAსაპროტოკოლო/ სასტუმრო20112059215350.4
18HYUNDAI H-1 (მიკროავტობუსი) საპროტოკოლო/ სასტუმრო20146000039840
19HYUNDAI ELANTRAმორიგე 20142550014076
20HYUNDAI ELANTRAმორიგე20142550014076
21GREAT WALL VOLEEX C30მორიგე 201315963.337023.89
22KIA SERATOმორიგე 201028123.292531.08
23RENO LOGANმორიგე 2013200917031.85