ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ გამოვლენილ ხე-ტყის უკანონო ჭრის შედეგად გარემოზე მიყენებული ზიანის ოდენობა (ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ადმინისტრაციულისისხლის სამართლის
გურია54440.228496.01
იმერეთი65102.246975907.5
კახეთი63611.99947055.5
მცხეთა-მთიანეთი37787.6210328.892
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი21256.22174159.4
სამეგრელო-ზემო სვანეთი19618.9643145.04
სამცხე-ჯავახეთი66710.98655502.2
ქვემო ქართლი19832.48115137.8
შიდა ქართლი21797.4196593.9