ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ გამოვლენილ ხე-ტყის უკანონო ჭრის ფაქტებზე დაკისრებული ჯარიმები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201520162017
გურია32950192208200
იმერეთი875006310040800
კახეთი113800120600117200
მცხეთა-მთიანეთი653003500035700
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი283001250017500
სამეგრელო-ზემო სვანეთი265001950014000
სამცხე-ჯავახეთი13660069000101700
ქვემო ქართლი722505220042500
შიდა ქართლი576002490016000