მოსახლეობის განაწილება ეკონომიკური აქტივობის მიხედვით ასაკობრივ ჭრილში: 2017 (ათასი კაცი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

15-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465+სულ
სულ 15+ მოსახლეობა210.98210.98278.5252.54240.76239.51230.04262.57274.63226.36585.433012.3
სულ აქტიური მოსახლეობა (სამუშაო ძალა)51.8135.72211.22192.8192.7198.81188.16214.73210.87155.3230.941983.06
დასაქმებული37.7795.57167.3161.22160.68171.96165.72189.25190.88143.75222.541706.64
დაქირავებული9.7359.03113.1796.7493.9891.0284.2792.3781.8755.5346.51824.22
თვითდასაქმებული27.8536.554.0264.4266.780.9481.1596.87108.9688.15176.03881.6
გაურკვეველი0.190.050.110.06000.2900.040.0700.82
უმუშევარი14.0340.1443.9231.5832.0126.8622.4525.492011.558.4276.42
მოსახლეობა სამუშაო ძალის გარეთ159.1975.2767.2859.7448.0640.741.8747.8463.7671.06354.481029.24
უმუშევრობის დონე (პროცენტებში)27.0829.5820.7916.3816.6113.5111.9311.879.487.443.6413.94
აქტიურობის დონე (პროცენტებში)24.5564.3375.8476.3580.0483.0181.881.7876.7868.6139.4565.83
დასაქმების დონე (პროცენტებში)17.945.360.0763.8466.7471.7972.0472.0869.563.5138.0156.66