საქართველოს იმპორტი ტრანსპორტირების სახეების მიხედვით (ათასი აშშ დოლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ტრანსპორტის დასახელება20162017
საავტომობილო ტრანსპორტი3164184.78071243318875.9846929
სარკინიგზო ტრანსპორტი510656.75173381700880.19246506
საჰაერო ტრანსპორტი616943.92515146780009.50024755
საზღვაო ტრანსპორტი2667132.38893222771292.0109985
დანარჩენი ტრანსპორტი335688.02957089411811.22250685