შიდსის შემთხვევათა რაოდენობა საქართველოში

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
რეგისტრირებულია, სულ (კუმულატიური)37747563888011561500185122362663286133873877444151585877
აქედან ახალი შემთხვევები9698163242276344351385427198526490564717719
გარდაცვლილთა რიცხვი ** (კუმულატიური)5980131194249329419500602709823929101511191247
აქედან საანგარიშო წელს გარდაცვალების შემთხვევები **132151635580908110210711410686104128