ფინანსური ტრანსფერები გურიის მხარის მუნიციპალიტეტებში (ათასი ლარი): 2013

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტიოზურგეთის მუნიციპალიტეტიჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
გათანაბრებითი ტრანსფერი4364.57057.52475.1
მიზნობრივი ტრანსფერი220225175
სპეციალური ტრანსფერი6516.214916.24506.9