ფინანსური ტრანსფერები იმერეთის მხარის მუნიციპალიტეტებში (ათასი-ლარი) - 2013

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისიჭიათურის მუნიციპალიტეტიტყიბულის მუნიციპალიტეტიწყალტუბოს მუნიციპალიტეტიბაღდათის მუნიციპალიტეტივანის მუნიციპალიტეტიზესტაფონის მუნიციპალიტეტითერჯოლის მუნიციპალიტეტისამტრედიის მუნიციპალიტეტისაჩხერის მუნიციპალიტეტიხარაგაულის მუნიციპალიტეტიხონის მუნიციპალიტეტი
გათანაბრებითი ტრანსფერი27186.85177.71656.25477.53382.14359.63423.35067.7438550703559.74651.4
მიზნობრივი ტრანსფერი220211.2124.3150125145240145176.53559.7130150
სპეციალური ტრანსფერი14903.14549.23766.91188.62990.43795.149074542.34233.24651.43461.82454.2