გარემოს დაცვის სფეროში გამოვლენილი სამართალდარღვევების რაოდენობა: 2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ხე-ტყის უკანონო ჭრახე-ტყის ტრანსპორტირების წესების დარღვევათევზჭერის წესების დარღვევანადირობის წესების დარღვევასახერხი საამქროს ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევაწიაღის უკანონო მოპოვებასასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის პირობების დარღვევაატმოსფერული ჰაერის კანონმდებლობის დარღვევაწყლის კანონმდებლობის დარღვევამიწის კანონმდებლობის დარღვევანარჩენებით გარემოს დაბინძურებანებართვის პირობების დარღვევა/ უნებართვო საქმიანობასხვა დარღვევები
ქ. თბილისი-641194919173456321013
აჭარის არ19546115746322284518232069
გურია2437178913608048141132235
იმერეთი92129562638728121828149581891463
კახეთი419272771277740815192197244
მცხეთა-მთიანეთი1342301552865449557242
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი2625222892351138471
სამეგრელო-ზემო სვანეთი6112560811415073952536155593
სამცხე-ჯავახეთი3512772433270275112010109152445
ქვემო ქართლი4814110698139855015879286
შიდა ქართლი3112289737623921146654744