უცხოელ სტუდენტთა რაოდენობა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესიულ პროგრამებზე: 2015-2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2015-2016 სასწავლო წელი2016-2017 სასწავლო წელი2017-2018 სასწავლო წელი2018-2019 სასწავლო წელი
განათლება----
ჰუმანიტარული მეცნიერებები და ხელოვნება14---
სოციალური მეცნიერებები, ბიზნესი და სამართალი---1
მეცნიერება--101
საინჟინრო, დამამუშავებელი და სამშენებლო დარგები----
სოფლის მეურნეობა----
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა----
მომსახურება2-31