უცხოელ სტუდენტთა რაოდენობა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესიულ პროგრამებზე: 2015-2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2015-2016 სასწავლო წელი2016-2017 სასწავლო წელი2017-2018 სასწავლო წელი
განათლება---
ჰუმანიტარული მეცნიერებები და ხელოვნება14--
სოციალური მეცნიერებები, ბიზნესი და სამართალი---
მეცნიერება--10
საინჟინრო, დამამუშავებელი და სამშენებლო დარგები---
სოფლის მეურნეობა ---
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა---
მომსახურება2-3