უცხოელ სტუდენტთა რაოდენობა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამაგისტრო პროგრამებზე: 2015-2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2015-2016 სასწავლო წელი2016-2017 სასწავლო წელი2017-2017 სასწავლო წელი
განათლება19-1
ჰუმანიტარული მეცნიერებები და ხელოვნება353823
სოციალური მეცნიერებები, ბიზნესი და სამართალი94119158
მეცნიერება1169
საინჟინრო, დამამუშავებელი და სამშენებლო დარგები5611
სოფლის მეურნეობა ---
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა264142326744
მომსახურება---