საქართველოს გზების მონაცემები, სადაც დაფიქსირდა 2 და მეტი ავტოსაგზაო შემთხვევა

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

გზაკმ.დაიღუპადაშავდა
ახალციხე-ნინოწმინდა-სომხეთის საზღვარი2601
ახალციხე-ნინოწმინდა-სომხეთის საზღვარი2601
ახალციხე-ნინოწმინდა-სომხეთის საზღვარი26.801
ახმეტა-თელავი-ბაკურციხე68.510
ახმეტა-თელავი-ბაკურციხე68.711
ახმეტა-თელავი-ბაკურციხე68.801
ახმეტა-თელავი-ბაკურციხე68.801
ახმეტა-თელავი-ბაკურციხე7003
ახმეტა-თელავი-ბაკურციხე70.203
ახმეტა-თელავი-ბაკურციხე70.401
ახმეტა-თელავი-ბაკურციხე70.701
ახმეტა-თელავი-ბაკურციხე7101
ახმეტა-თელავი-ბაკურციხე71.402
ახმეტა-თელავი-ბაკურციხე71.710
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი403
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი403
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი402
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი4.601
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი601
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი602
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი601
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი601
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი902
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი902
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი9.705
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი1310
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი1302
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი1301
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი1402
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი1403
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი14.123
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი1701
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი1703
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი1702
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი1801
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი1802
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი18.621
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი2201
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი2201
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი2201
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი2203
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი2210
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი2201
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი2201
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი2301
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი2301
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი23.313
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი23.602
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი2601
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი2601
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი2601
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი2701
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი2701
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი2701
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი2701
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი3201
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი3201
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი3201
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი3201
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი3501
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი3501
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი3503
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი3513
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი3601
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი3640
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი36.401
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი36.802
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი3904
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი3902
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი39.501
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი4901
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი4901
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი4903
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი4902
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი4902
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი49.502
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი5202
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი5203
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი5202
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი5501
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი5501
ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი5501
მარნეული-სადახლო301
მარნეული-სადახლო302
მარნეული-სადახლო301
მარნეული-სადახლო401
მარნეული-სადახლო401
მარნეული-სადახლო401
მარნეული-სადახლო401
მარნეული-სადახლო401
მარნეული-სადახლო401
მარნეული-სადახლო1201
მარნეული-სადახლო12.103
მარნეული-სადახლო12.104
მარნეული-სადახლო1406
მარნეული-სადახლო1402
მარნეული-სადახლო1401
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი102
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი101
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი101
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი901
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი902
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი901
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი1201
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი1202
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი1201
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი1802
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი1801
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი1804
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი6001
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი6003
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი6005
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი10201
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი10201
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი10201
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი10201
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი10201
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი10201
ქუთაისი-წყალტუბო402
ქუთაისი-წყალტუბო401
ქუთაისი-წყალტუბო422
ქუთაისი-წყალტუბო201
ქუთაისი-წყალტუბო204
ქუთაისი-წყალტუბო210
ქუთაისი-ხონი405
ქუთაისი-ხონი401
ქუთაისი-ხონი401
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი401
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი401
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი401
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი401
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი401
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი402
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი413
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი401
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი601
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი601
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი605
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი610
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი2205
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი2202
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი2201
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი3101
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი3101
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი3101
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი3402
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი3403
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი3401
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი3425
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი3701
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი3701
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი3702
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი3801
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი3801
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი3802
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი3803
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი3801
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი3911
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი3901
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი3905
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი3901
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი3901
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი4901
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი4912
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი4901
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი5201
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი5203
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი5202
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი5201
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი5201
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი5203
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი5405
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი5409
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი5401
სამტრედია-ლანჩხუთი-სარფი5402
სენაკი-ფოთი-სარფი5201
სენაკი-ფოთი-სარფი5202
სენაკი-ფოთი-სარფი5201
სენაკი-ფოთი-სარფი5301
სენაკი-ფოთი-სარფი5301
სენაკი-ფოთი-სარფი5310
სენაკი-ფოთი-სარფი6702
სენაკი-ფოთი-სარფი6701
სენაკი-ფოთი-სარფი6701
სენაკი-ფოთი-სარფი8501
სენაკი-ფოთი-სარფი8501
სენაკი-ფოთი-სარფი8501
სენაკი-ფოთი-სარფი9001
სენაკი-ფოთი-სარფი9005
სენაკი-ფოთი-სარფი9001
სენაკი-ფოთი-სარფი9205
სენაკი-ფოთი-სარფი9202
სენაკი-ფოთი-სარფი9202
სენაკი-ფოთი-სარფი9701
სენაკი-ფოთი-სარფი9702
სენაკი-ფოთი-სარფი9701
სენაკი-ფოთი-სარფი11701
სენაკი-ფოთი-სარფი11701
სენაკი-ფოთი-სარფი11701
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი20.701
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი20.707
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი20.901
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი20.901
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი2102
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი2101
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი21.331
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი2301
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი2313
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი23.601
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი2502
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი2510
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი2510
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი25.702
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი2921
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი29.501
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი29.601
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი29.614
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი3312
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი3301
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი3301
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი3401
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი3401
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი3410
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი42.711
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი42.802
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი42.801
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი4404
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი4401
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი44.103
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი4701
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი47.102
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი47.304
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი4812
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი4801
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი48.910
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი50.217
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი50.601
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი50.602
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი50.701
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი50.711
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი50.802
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი5102
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი5101
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი51.201
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი5302
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი53.502
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი53.802
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი5701
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი57.601
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი57.811
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი7201
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი72.201
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი72.301
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი72.902
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი9001
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი9010
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი90.402
თბილისი-წითელი ხიდი13.302
თბილისი-წითელი ხიდი13.301
თბილისი-წითელი ხიდი13.703
თბილისი-წითელი ხიდი1410
თბილისი-წითელი ხიდი1410
თბილისი-წითელი ხიდი1402
თბილისი-წითელი ხიდი14.301
თბილისი-წითელი ხიდი14.404
თბილისი-წითელი ხიდი1601
თბილისი-წითელი ხიდი1601
თბილისი-წითელი ხიდი16.401
თბილისი-წითელი ხიდი16.501
თბილისი-წითელი ხიდი1804
თბილისი-წითელი ხიდი1801
თბილისი-წითელი ხიდი1802
თბილისი-წითელი ხიდი18.501
თბილისი-წითელი ხიდი1901
თბილისი-წითელი ხიდი1912
თბილისი-წითელი ხიდი1901
თბილისი-წითელი ხიდი19.102
თბილისი-წითელი ხიდი2001
თბილისი-წითელი ხიდი2001
თბილისი-წითელი ხიდი2001
თბილისი-წითელი ხიდი20.101
თბილისი-წითელი ხიდი20.403
თბილისი-წითელი ხიდი2101
თბილისი-წითელი ხიდი2101
თბილისი-წითელი ხიდი2102
თბილისი-წითელი ხიდი21.102
თსლ1801
თსლ1805
თსლ1801
თსლ1801
თსლ1801
თსლ1801
თსლ1801
თსლ1901
თსლ1901
თსლ1906
თსლ2304
თსლ2301
თსლ2301
თსლ2402
თსლ2401
თსლ2401
თსლ2404
თსლ2401
თსლ2401
თსლ2501
თსლ2503
თსლ2501
თსლ2501
თსლ2701
თსლ2702
თსლ2701
თსლ2712
თსლ2703
თსლ2701
თსლ2703
თსლ2802
თსლ2803
თსლ2801
თსლ2801
თსლ2901
თსლ2922
თსლ2906
თსლ3102
თსლ3102
თსლ3103
თსლ3101
თსლ3110
თსლ3202
თსლ3201
თსლ3202
თსლ3201
თსლ3205
თსლ3201
თსლ3241
თსლ3403
თსლ3401
თსლ3412
თსლ3404
თსლ3602
თსლ3602
თსლ3601
თსლ3810
თსლ3801
თსლ3811
თსლ3801
თსლ3801
თსლ4201
თსლ4201
თსლ4201
თსლ4501
თსლ4501
თსლ4501
თსლ4813
თსლ4801
თსლ4804
თსლ4802
თსლ4805
თსლ5013
თსლ5004
თსლ5001
თსლ5002
თსლ5010
თსლ5101
თსლ5101
თსლ5113
თსლ5101
თსლ5201
თსლ5201
თსლ5201
თსლ5301
თსლ5321
თსლ5302
თსლ5610
თსლ5601
თსლ5604
თსლ5601
თსლ5811
თსლ5801
თსლ5801
თსლ5803
თსლ6401
თსლ6401
თსლ6402
თსლ6501
თსლ6501
თსლ6501
თსლ6502
თსლ6503
თსლ6702
თსლ6704
თსლ6701
თსლ7505
თსლ7501
თსლ7502
თსლ7504
თსლ7503
თსლ7502
თსლ7501
თსლ7501
თსლ7602
თსლ7602
თსლ7601
თსლ8101
თსლ8103
თსლ8101
თსლ8101
თსლ8303
თსლ8315
თსლ8304
თსლ8301
თსლ8305
თსლ8301
თსლ8301
თსლ8501
თსლ8501
თსლ8501
თსლ8501
თსლ8503
თსლ8504
თსლ8504
თსლ9101
თსლ9102
თსლ9101
თსლ9401
თსლ9402
თსლ9401
თსლ9401
თსლ9403
თსლ9401
თსლ9415
თსლ94.101
თსლ9509
თსლ9501
თსლ9501
თსლ9501
თსლ9510
თსლ9503
თსლ9601
თსლ9603
თსლ9609
თსლ9601
თსლ9610
თსლ9701
თსლ9701
თსლ9704
თსლ9701
თსლ9708
თსლ10201
თსლ10201
თსლ10201
თსლ102.101
თსლ10403
თსლ10403
თსლ10402
თსლ10702
თსლ10710
თსლ10702
თსლ107013
თსლ10810
თსლ10801
თსლ10815
თსლ10810
თსლ11103
თსლ11102
თსლ11101
თსლ11316
თსლ11301
თსლ11328
თსლ11306
თსლ11410
თსლ11401
თსლ11403
თსლ11703
თსლ11701
თსლ11701
თსლ11710
თსლ11801
თსლ11802
თსლ11801
თსლ11801
თსლ11801
თსლ11801
თსლ12504
თსლ12501
თსლ12501
თსლ12501
თსლ12501
თსლ12531
თსლ125.101
თსლ12802
თსლ12812
თსლ12801
თსლ12801
თსლ12901
თსლ12901
თსლ12901
თსლ12902
თსლ12901
თსლ12901
თსლ12901
თსლ13101
თსლ13104
თსლ13110
თსლ13210
თსლ13201
თსლ13203
თსლ13201
თსლ13201
თსლ13203
თსლ13310
თსლ13302
თსლ13301
თსლ13301
თსლ13602
თსლ13610
თსლ13601
თსლ13602
თსლ13602
თსლ13601
თსლ13901
თსლ13904
თსლ13902
თსლ14001
თსლ14001
თსლ14001
თსლ14403
თსლ14401
თსლ14401
თსლ14710
თსლ14701
თსლ14702
თსლ14713
თსლ15402
თსლ15403
თსლ15400
თსლ15910
თსლ15902
თსლ15906
თსლ16001
თსლ16001
თსლ16003
თსლ16401
თსლ16402
თსლ16401
თსლ16501
თსლ16512
თსლ16511
თსლ17606
თსლ17611
თსლ17624
თსლ17801
თსლ17803
თსლ17801
თსლ17801
თსლ18202
თსლ18201
თსლ18202
თსლ18201
თსლ18504
თსლ18503
თსლ18501
თსლ18501
თსლ19810
თსლ19803
თსლ19805
თსლ20201
თსლ20204
თსლ20202
თსლ20401
თსლ20402
თსლ20404
თსლ20908
თსლ20902
თსლ20901
თსლ21701
თსლ21714
თსლ21702
თსლ22002
თსლ22001
თსლ22002
თსლ22001
თსლ22215
თსლ22203
თსლ22201
თსლ24701
თსლ24701
თსლ24710
თსლ24801
თსლ24801
თსლ24801
თსლ25602
თსლ25601
თსლ25601
თსლ25801
თსლ25801
თსლ25801
თსლ26001
თსლ26002
თსლ26001
თსლ26001
თსლ26101
თსლ26101
თსლ26102
თსლ26107
თსლ26113
თსლ26210
თსლ26201
თსლ26201
თსლ26201
თსლ26201
თსლ26301
თსლ26301
თსლ26301
თსლ26301
თსლ26412
თსლ26401
თსლ26401
თსლ26401
თსლ26502
თსლ26553
თსლ26503
თსლ26501
თსლ26501
თსლ27301
თსლ273.401
თსლ273.701
თსლ28101
თსლ28103
თსლ281.102
თსლ281.701
თსლ29103
თსლ29101
თსლ291.201
თსლ29302
თსლ29301
თსლ293.301
თსლ29401
თსლ294.402
თსლ294.601
თსლ296.201
თსლ296.204
თსლ296.202
თსლ296.203
თსლ296.201
თსლ296.201
თსლ296.204
თსლ296.701
თსლ296.802
თსლ29701
თსლ297.110
თსლ297.202
თსლ297.301
თსლ297.814
თსლ31201
თსლ31201
თსლ312.201
თსლ312.402
თსლ32902
თსლ32904
თსლ329.502
ხაშური-ახალციხე-ვალე101
ხაშური-ახალციხე-ვალე101
ხაშური-ახალციხე-ვალე101
ხაშური-ახალციხე-ვალე1504
ხაშური-ახალციხე-ვალე1516
ხაშური-ახალციხე-ვალე15.202
ხაშური-ახალციხე-ვალე4001
ხაშური-ახალციხე-ვალე4001
ხაშური-ახალციხე-ვალე4002
ზაჰესი-მცხეთა-კავთისხევი202
ზაჰესი-მცხეთა-კავთისხევი206
ზაჰესი-მცხეთა-კავთისხევი201