სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების თანამშრომლებზე გაცემული პრემიები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი19.436.531.127.322.823.2
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო763.5760.8771.1552.4489.7316.1