გუბერნატორის ადმინისტაციების საწვავის სამივლინებო 2011-2016 (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია8,79,06,61,811,716,1
გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია00,300,61,40,3
მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია0005,70,80,4
შიდა-ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია1,10,7004,14,1
იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 17,503,37,314,027,3
რაჭა- ლეჩხუმი - ქვემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია00,73,71,92,51,0
სამეგრელო-ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია32,411,04,74,22,56,7
სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია1,1000,20,50,4
ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია13,84,45,30,214,919,7