განათლების და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების სამივლინებო ხარჯები 2011-2016 (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი121,042,9120,7131,4165,6229,5
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი13,361,425,935,128,251,4
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი2479,82251,8466,2370,075,855,6
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო6,31,10,001,90,90,5
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური24,529,829,033,016,515,3
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა-19,49,417,427,816,7
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი-105,8135,082,691,643,3