განათლების და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების წარმომადგენლობითი ხარჯები 2011-2016 (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი42,63,854,298,145,116,3
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი38,014,028,195,279,781,8
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი79,256,710,061,574,610,2
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო3,42,82,12,52,52,9
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური35,811,332,70033,9
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა-3,10,11,93,01,0
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი-62,817,64,840,434,6