სახელმწიფო მინისტრის აპარატების წარმომადგენლობითი ხარჯები 2011-2016 (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი332,7157,9205,0221,4133,8724,6
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი25,026,334,630,741,038,6