პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლობითი ხარჯები: 2011-2016 (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია1939,82341,61340,2834,31165,6895,0