ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების საწვავის მოხმარების ხარჯები 2011-2016 (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო33,557,532,931,229,731,2
სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო21,427,322,421,817,014,7
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო053,6134,1149,3146,9211,6
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია38,031,423,128,626,4-
სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური49,047,136,237,740,338,2
სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო26,227,520,818,016,819,8
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო42,562,523,917,615,811,4
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო-10,79,210,810,39,0
მეწარმეობის განვითარების სააგენტო---5,29,410,9
ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო ---1,611,013,6