განათლების და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების საწვავის მოხმარების ხარჯები 2011-2016 (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი117,2110,371,066,259,352,1
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი12,295,029,919,519,317,5
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი188,770,858,399,672,550,5
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო68,577,7108,8162,5136,3140,8
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური170,9120,9122,2105,178,760,4
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა-31,625,532,030,828,4
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი-29,38,918,111,510,1