განათლების და მეცნიერების სამინისტროს სისტემის თანამშრომლებზე გაცემული დანამატები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი001.45.614.86.9
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი000000
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო-----0
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური-----0
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა---9.95.82.6