გუბერნატორის ადმინისტრაციის თანამშრომლებზე გაცემული დანამატები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
სამეგრელო-ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია02.4026.616.8204.2
კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია00026.675.5136.3
იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 01.21.21.256.4129.5
ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია00029.6175.985.7
სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია00026.635.481
რაჭა- ლეჩხუმი - ქვემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია3.22.42.132.251.763.4
გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია00024.238.420.4
შიდა-ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია00065.855.916.1
მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია00026.661.610.9