დასაქმებულთა სტატისტიკა დაკავებული პოზიციის და სქესის მიხედვით (ათასი ადამიანი): 2022

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ქალი კაცი
მენეჯერები29.646.8
სპეციალისტი-პროფესიონალები157.767.4
ტექნიკოსები და დამხმარე სპეციალისტები64.964.4
ოფისის დამხმარე პერსონალი35.223.4
მომსახურებებისა და გაყიდვების სფეროებში დასაქმებული პირები120.5103.5
სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობის კვალიფიციური მუშაკები75.7128.2
ხელოსნები და მონათესავე სფეროების მუშები16.3124.2
დანადგარებისა და მოწყობილობების ოპერატორები და ამწყობები7.690.2
არაკვალიფიციური მუშაკები61.355.9
სხვა0.110.9