საქართველოს მთავრობასთან ანგარიშალდებულ დაწესებულებებში დასაქმებული შტატგარეშე თანამშრომლები: 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)515529521532467655
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო1008088134163127
იურიდიული დახმარების სამსახური888276748184
ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ---54250
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი (საქპატენტი)231519212644
სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური191719212718
საჯარო სამსახურის ბიურო546151511
კონკურენციის სააგენტო ---055
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი ---504
ფინანსური მონიტორინგის სამსახური221111
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო477915-
დაზვერვის სამსახური5544475-