ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები: 2022

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ქვეყანამამრობითიმდედრობითი
ავღანეთი2316
ეგვიპტე1-
ერაყი47
იემენი76
კამერუნი1-
ლიბანი1
რუსეთი13
სირია31
სომალი13
უკრაინა135232
მოქალაქეობის არმქონე-1
დაუდგენელი მოქალაქეობა86